ျပည္တြင္းထုတ္အရက္၊ ဘီယာမ်ားကို လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ အခြန္ႏႈန္းထားေျပာင္းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 08:13:00 PM


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

ျပည္တြင္း စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စက္႐ုံထုတ္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအစား ျပင္ပေရာင္းေစ်းေပၚ မူတည္၍ တန္ဖိုးစံႏႈန္း သတ္မွတ္ကာ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ) စတင္၍ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

စက္႐ုံထုတ္ ေစ်းအတိုင္း အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ တန္ဖိုးမွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပေရာင္းေစ်းအေပၚ အေျခခံ၍ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ျပင္ပေပါက္ေစ်း၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တန္ဖိုးစံႏႈန္း သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။
“ဇန္နဝါရီလ ကတည္းက စေကာက္ခံဖို႔ လုပ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္ အစကို ေရႊ႕လိုက္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္း အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္အျဖစ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒဇယား ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အရက္၊ ဘီယာစက္႐ုံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly