စေန၊တနဂၤေနြအတြက္ UV index အေျခအေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 12:47:00 PMဆရာ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာျပတဲ့ uv index ခန္႕မွန္းတန္ဘိုးမ်ား အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလို ေျပာျပတဲ့အတြက္ ဆရာ့ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေနြအတြက္ UV index အေျခအေန။
UV index Update for this weekend
8-3-2014
5:44 am

(၈-၃-၂၀၁၄)ရက္ စေနေန႕အတြက္ uv index ခန္႕မွန္းတန္ဘိုးမ်ားမွာ

(၁) uv index တန္ဖိုး အမ်ားဆံုး 12.6 (extreme level) ရွိႏိႈင္ပါတယ္။

(၂) နံနက္ (၁၁)နာရီမွေန႕(၁)နာရီအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

(၃)  ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေတာင္ပို္င္းနဲ႕မေကြးတိုင္းေတာင္ပို္င္း တို႕တြင္ ခံစားအဆိုပါလြန္ကဲအဆင့္တန္ဘိုးေတြကို တနသၤာတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း နဲ႕ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရႏိႈႈင္ပါတယ္။

(၄) ယခုရက္ပို္ငးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း မွ ေရေငြ႕ ပါေသာေလမ်ားတိုး၀င္ေနမႈေႀကာင့္ uv index မ်ားဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမႈကို အနည္းငယ္ သက္သာရာ ရေနေစပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္