ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီး သူရဲေကာင္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 12:47:00 PM
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္တြင္ ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္ဆင္ထားၿပီး သစ္သားတုတ္ေခ်ာင္းဆြဲကိုင္ထားေသာ အုပ္စုဖြဲ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုေတြ႕လွ်င္ သင္အံ့ၾသၿပီး အေတြးပြားဖြယ္ရွိပါလိမ့္မည္။ ရဲဝံ့ျပတ္သားေသာ မ်က္ႏွာေပးဟန္ပန္ကိုသင္နည္းနည္း ေတာ့ၿဖံဳခ်င္ၿဖံဳေနမိပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္မစိုးရိမ္ပါႏွင့္ သင္သည္ မုဒိမ္းေကာင္တစ္ဦးမဟုတ္လွ်င္ သင့္ကို သူတို႔ ရန္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

”ဟုတ္တယ္ ကြၽန္မတို႔ မုဒိမ္းေကာင္ေတြကို ေဟာဒီတုတ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနၾကပါတယ္”ဟု ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး (Sampat Devi Pal) က ေျပာသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂူလာဘီဂိုဏ္း သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းဟု လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕သည္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္၏အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္း ကေလးငယ္တို႔ အားထားရေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

”ကြၽန္မတုိ႔က မုဒိမ္းေကာင္ ဒါမွမဟုတ္ မုဒိမ္းက်င့္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့သူကို ေတြ႕ရင္ ေဟာဒီတုတ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔မွတ္ ေလာက္ေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမၾကတယ္။ ဒါမွ သူ႔ အေနနဲ႔ေနာင္က်င္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘယ္မိန္းကေလးကိုမွ မေစာ္ကားရဲမွာ”ဟု ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းတည္ေထာင္သူႏွင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒဝီကေျပာ သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခ်င္ေသာ ေယာက်္ားတခ်ဳိ႕အေပၚ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုေဒဝီက ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ မ်ားကတည္းက သိရွိခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အိမ္နီးခ်င္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဇနီးျဖစ္သူအား အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းကို ေဒဝီက မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ပစ္ခဲ့သည္။ ထုိအက်ဳိး ဆက္ ကား အံ့ၾသဖြယ္ပင္။

ဇနီးျဖစ္သူကို အၾကမ္းဖက္မိတိုင္း ေဒဝီ၏တုတ္စာမိလာရေသာအခါ ထုိအမ်ဳိးသား၏အျပဳအမူတို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ဆုိးသြမ္းေသာ အိႏၵိယအမ်ဳိးသား အေပၚ တုတ္ မုိးကာဖိအားေပးေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ေသာ ေဒဝီ၏လုပ္ရပ္က ဤတြင္ရပ္မေနခဲ့။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရေသာ အိႏၵိယအသိုက္အဝန္းတြင္ ေဒဝီ၏တရားမွ်တမႈအတြက္လုပ္ရပ္က စံနမူ နာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ထူကိုယ္ထလႈပ္ရွား မႈတုိ႔ ႏုိးၾကားလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၏ ခ႐ိုင္ ၁၁ ခု လံုးတြင္ ေဒဝီစတုိင္ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္ ကာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကိုင္စြဲၿပီး အမ်ဳိး သမီးအခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ ေနသူ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းဝင္အေရအတြက္ ၄ သိန္းခန္႔ရွိေနေပၿပီ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ကို ကာကြယ္ေရး၊ အရြယ္မေရာက္ေသး ခင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ ေမတၱာ မွ်ေနေသာ္လည္း အသိုင္း အဝိုင္းေၾကာင့္ ေပါင္း ဖက္ရခက္ေနသူ ခ်စ္သူစံုတြဲတို႔ အား မဂၤလာေဆာင္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း စေသာ အႏံုခ်ာဆံုးတို႔၏ အေျခခံအ ခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံလို မုဒိမ္းမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿပီး မမွန္ တရားစီရင္မႈတို႔ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အ သိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအဖုိ႔ အားထား စရာ ျဖစ္လာျခင္းမွာ မ်ားစြာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီ ေလ်ာ္ပါသည္။

”အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ပန္း ေရာင္ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခ်င္လာၿပီဆုိရင္ သူ႔မွာေသခ်ာတယ္ မမွ်မတဆက္ဆံခံခဲ့ ရလုိ႔၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရလုိ႔ ၿပီးေတာ့ အားကိုး အားထားစရာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့လုိ႔ပဲ”ဟု မာဟိုဘာခ႐ိုင္၏ ပန္းေရာင္ ဂိုဏ္းဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဆူမန္ဆင္းမ္က ေျပာသည္။ ”ကြၽန္မတို႔အမ်ဳိးသမီးေတြ အား လံုးဟာ အမ်ဳိးသားေတြ နဲ႔ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ရမယ္။ လိုအပ္လာရင္ ေဟာဒီတုတ္ ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ အဲဒီလူ႔ငႏြားေတြကို ဒဏ္ခတ္ပစ္လိုက္မယ္”ဟု သူမကေျပာသည္။

ကမၻာ့ဒုတိယလူဦးေရ အမ်ားဆံုး အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏အလယ္ပိုင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘန္ဒယ္လ္ခန္ (Bundelkhand) သည္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မတ္ဒ္ဟာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ကို ခြလ်က္တည္ရွိေနၿပီး လူဦးေရ၏ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈလုိင္းေအာက္တြင္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနရသည္။ မုိးေခါင္မႈမ်ား၊ စာမ တတ္မႈမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈတို႔ၾကား လံုးခ်ာလည္လုိက္ေနေသာ ထုိေဒသ၏ ဝိေသသတစ္ခုမွာ မုဒိမ္းမႈပင္ျဖစ္သည္။

ထုိေဒသတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔က ကမ္းကုန္ေအာင္ ဆုိးဝါးခက္ထန္ေသာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အမ်ဳိးသမီးထုၾကား စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း က ၄၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အိႏၵိယတစ္ႏုိင္ငံ လံုးအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အရြယ္မေရာက္ခင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရမႈ၊ အိမ္တြင္းအ ၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ကေလးငယ္မ်ားအသတ္ ခံရမႈတုိ႔က ထုိေဒ သတြင္ မၾကားခ်င္မွ အဆံုး။

ထုိေဒသ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ သည့္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္သည္ လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မလံုၿခံဳဆံုးျပည္ နယ္ျဖစ္ေနသည္။ ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၃ ခု ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္း၌ပင္ မုဒိမ္းမႈ ၁၉၆၃ မႈ၊ ျပန္ေပးမႈ ၇၉၁ဝ မႈ၊ သတို႔သားေၾကး အျပည့္မေပးႏုိင္၍ သတုိ႔သမီးေလာင္း အသတ္ခံရမႈ ၂၂၄၄ မႈ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ျခင္းက သည္းတုန္ အူတုန္ဖြယ္ပင္။ ဤသို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွေပါက္ ဖြားႀကီးျပင္းလာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား မာယာဝါတီတစ္ေယာက္ ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေန သည့္တုိင္ ဤအေျခအ ေနကို မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသး။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းက တုတ္မုိးေျပာင္းလဲေစေသာနည္းကို မ စြန႔္လႊတ္ႏုိင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္ အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ မတရားမႈတစ္ခုခုျဖစ္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ပန္းေရာ င္ဂိုဏ္းကဝင္ေရာက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပျခင္း၊ အစာငတ္ခံဆႏၵျပျခင္းတုိ႔ ျဖင့္ အာဏာပိုင္တို႔ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖိအားေပးသည့္ နည္းကိုသံုးၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ ဘာမွ်ထူးျခားမလာ လွ်င္ ပန္းေရာင္က တုတ္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပြဲၾကမ္းရေတာ့မည္။

”ဘန္ဒယ္လ္ခန္ေဒသက တရားစီရင္ေရးစနစ္က ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနၿပီး ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္စရာ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္”ဟု အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ”ပန္းေရာင္ ဆာရီေတာ္ လွန္ေရး” စာအုပ္ေရးသားသူ မီဒီယာသမားခန္ (Amana Fontanella Khan) ကေျပာသည္။

ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းထူေထာင္သူ ေဒဝီ၏လုပ္ရပ္သည္ ဘန္ဒယ္လ္ ခန္ေဒသ တြင္ေအာင္ ျမင္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ”ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းဟာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္ရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး တရားစီ ရင္ေရးစ နစ္ကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထိန္းေက်ာင္းေပးေနပါတယ္”ဟု ခန္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ပန္းေရာင္ဂုိဏ္းအား ေအာင့္သက္သက္ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳလာခဲ့ေသာ ပန္းေရာင္ ဂိုဏ္းအေၾကာင္း ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္သည္ အိႏၵိယ၏ အေကာင္းဆံုးမွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္လကခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရရာ အားလံုး ၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဖမ္း စားႏုိင္ခဲ့သည္။

”အိႏၵိယရဲ႕အႏံုခ်ာဆံုး ေဒသတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက မဟာပုရိသဝါဒကို မာမာထန္ထန္နဲ႔တုိက္ခုိက္ေနတာဟာ အလြန္ကိုထူးျခားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါ ကို မွတ္တမ္းတင္ျဖစ္တာပါ”ဟု ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးသူ ဒါ႐ိုက္တာဂ်ိန္း(Nishita Jain)က ဆုိသည္။

အိႏၵိယသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ ႏွင့္ပင္ မွားယြင္းစြာလက္ခံထားေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈတို႔ေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္မႈ ပံုစံမ်ဳိးစံုတို႔ ျပည့္ႏွက္ေနရာ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္မဟာပုရိသဝါဒႀကီး စိုးရာအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးတို႔ အတြက္ မည္သည့္အခါ ကမွ် လံုၿခံဳစိတ္ခ် စြာေနႏုိင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု မဟုတ္ ခဲ့။ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း မဟုတ္ေသး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား ႐ိုက္ႏွက္ ျခင္းျဖင့္ဖိ အားေပးေျပာင္း လဲေစျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူတို႔ ရွိေနေသာ္ လည္း ေဒဝီကမူ ပညာတတ္အင္မတန္ နည္းပါးေသာ ဤေဒသအတြက္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္း၏ လက္စြဲ ”တုတ္ေခ်ာင္း” မွာ အသံုးဝင္ေနသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

”အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္စြာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ေယာက်္ားေတြကို အမ်ဳိးသမီးေတြက ႐ိုက္ႏွက္ခြင့္ရသင့္တယ္။ သူတို႔ကိုဖမ္း ၿပီး လည္ပင္းမွာ ”ကြၽန္ေတာ္ဟာ မုဒိမ္းေကာင္ပါ”လုိ႔ ေဆးမင္ေၾကာင္ ထုိးေပးရမယ္”ဟု ေဒဝီကေျပာသည္။

ေဒဝီ၏လမ္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ား အေပၚရန္လုိဟန္ရွိေနေသာ္လည္း အသံုး တည့္လွသည္ကို အမ်ားစုကလက္ခံထား ၾကသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ စိတ္ အလိုမက်မႈမ်ား နိစၥဓူဝႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ပညာမတတ္မႈက ပံ့ပိုး လုိက္ေသာအခါ ဘာမဆိုက်ဴးလြန္ရန္ လက္မတြန္႔ေတာ့ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔အတြက္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္း ၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို ခံရျခင္းက ေနာင္ၾကဥ္စရာပင္။ ”ကြၽန္မတို ႔ရည္ ရြယ္တာက အဲဒီလုိလူမ်ဳိးေတြ ေနာင္ၾကဥ္သြားဖို႔ပဲ။ လက္စားေခ်တာမဟုတ္ဘူး”ဟု သူမက ေျပာပါသည္။

ေက်ာ္ရဲလင္း

Ref: Gulabi Gung: India’s Women Warrior
Popular Myanmar News Journal