သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားအား ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္တြင္ အၿပီးဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြက်ပ္သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/18/2014 03:27:00 PM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားအား ႏွစ္ဆန္းႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးဖ်က္သိမ္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းမႈေနာက္က်ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြက်ပ္သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟု သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ေနရာခ်ထားေပးေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
မ႑ပ္မ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ သပ္ရပ္စြာ ဖ်က္သိမ္းသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါက မ႑ပ္မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္စဥ္က ေပးသြင္းထားသည့္ အာမခံစေပၚေငြ အားလံုးကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ဟုလည္း အဆိုပါေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ရန္ကုန္သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား အေနျဖင့္ စည္ကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ မ႑ပ္မေဆာက္လုပ္မီ အာမခံစေပၚေငြမ်ား တင္ထားရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေပ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ မ႑ပ္အႀကီးတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၇၅ သိန္း၊ ေပ ၁၀၀ ႏွင့္ ၅၀ ၾကား မ႑ပ္အလတ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၄၅ သိန္းႏွင့္ ေပ ၅၀ ေအာက္ မ႑ပ္အေသးတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ေပးသြင္းထားရသည္။ သႀကၤန္ကာလအတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက အဆိုပါေငြမ်ားထဲမွ ႏုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေငြကို သႀကၤန္ကာလအၿပီး အစိုးရ႐ံုးမ်ား ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေပးမည္ဟုလည္း သိရသည္။
ယခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၈ ခု၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၂ ခု၊ ျပည္လမ္းတြင္ သံုးခု၊ ဆရာစံလမ္းတြင္ ေလးခုအပါအ၀င္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ မ႑ပ္စုစုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္အၿပီးတြင္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ဖ်က္သိမ္းမႈေၾကာင့္ အေရးယူခဲ့သည့္မ႑ပ္ မရွိခဲ့ဘဲ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ မ႑ပ္မ်ားတြင္ လင့္စင္ထိုးျခင္း၊ မ႑ပ္အမည္ ကိုက္ညီမႈရရွိျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း၊ မ႑ပ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ခံမည့္သူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပမႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ အရြယ္အစား ပိုမိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အာမခံစေပၚေငြထဲမွ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ႏုတ္ယူခံခဲ့ရကာ အနည္းဆံုး က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၅၅ သိန္းအထိ ႏႈတ္ယူခံခဲ့ရၿပီး ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္းမွ မ႑ပ္မ်ား အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဒဏ္ေၾကးရရွိေငြမွာ က်ပ္သိန္း ၈၆၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္အၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group