ဘာသာမတူသူ လူငယ္ႏွစ္ဦး ခ်စ္ႀကိဳက္သည္ကို ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္၍ ဧၿပီလ ၁၅၊ ၁၆ႏွင့္ ၁၇ ရက္တို႔တြင္ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီး (ဓာတ္ပုံမ်ား)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/18/2014 03:05:00 PM
ပဲခူးတုိင္း၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ဘာသာမတူသူ လူငယ္ႏွစ္ဦး ခ်စ္ႀကိဳက္သည္ကို ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္၍ ဧၿပီလ ၁၅၊ ၁၆ႏွင့္ ၁၇ ရက္တို႔တြင္ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးရာ အိမ္ေလးလံုး ပ်က္စီးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- ေရခဲ၊ျပည္)