စင္ကာပူအေျခစုိက္ SCCP Lakeside ကုမၸဏီ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ဟုိတယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/18/2014 10:56:00 AM

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ဟုိတယ္တစ္ခုမွ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

စင္ကာပူအေျခစုိက္ SCCP Lakeside ကုမၸဏီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပထားခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ ၁၂/၂၀၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀း၌ပင္ ႏိုင္ငံသားျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ လုပ္ကုိင္မည့္ ဟုိတယ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ၁၄ ထပ္အျမင့္ရွိ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္၍ တိုက္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္တိုက္နီးပါး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟုိတယ္အလံုးေပါင္း ၂၆ လံုးအထိရွိေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရၿပီး မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ ေဒသတို႔တြင္ျဖစ္ကာ အဆိုပါ ဟုိတယ္ ၂၆ လံုးမွ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခန္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၃၈၀၀ ခန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group