တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မာဂရီသစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအနီးတြင္ ေတာဆင္ရုိင္း တစ္ေကာင္ေသဆံုးလ်က္ေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/18/2014 09:50:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၈

၁၈.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၀၉၃၀ အခ်ိန္တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖလံုဘူတာ
ေက်းရြာအုပ္စု၊ သာယာေအးရြာေန ကိုမ်ဳိး၊ (၃၆)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးသိန္းေထြးမွ မာဂရီေခ်ာင္းေဘးသုိ႔ ထင္းခုတ္သြားစဥ္ အပုတ္နံ႔ရ၍ ရွာေဖြၾကည့္ရႈရာ
ေတာဆင္ရုိင္းတစ္ေကာင္ေသဆံုးေနသည္ကုိေတြ႕ရွိေၾကာင္းသတင္းအရ တုိက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဖလံုနယ္ေျမရဲကင္းစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့
ပါသည္။

ထုိသုိ႔သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ သာယာေအးရြာအေရွ႕ဘက္ မာဂရီ
သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအနီး မာဂရီေခ်ာင္းေဘးတြင္ ေတာဆင္ရုိင္းအထီး အလ်ား(၁၁)ေပ၊ လံုးပတ္(၁၅)ေပ၊ အျမင့္(၉)ေပ၊ အျမီး(၃)ေပ(၆)လက္မ၊
ႏွာမာင္း(၄)ေပ(၂)လက္မ၊ အစြယ္(၁)ေပ(၃)လက္မ၊ အစြယ္လံုးပတ္
(၄)လက္မရွိ စြယ္စံု ဆင္ထီး(၁)ေကာင္အား ပုပ္ပြေသဆံုးေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အဆိုပါေတာဆင္ရုိင္းေသဆံုးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိၿပီး တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ဆင္စခန္းမွ တိရစၲၧာန္ေဆးကု
ဆရာ၀န္ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police