အင္တာနက္မရခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းနည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/18/2014 11:34:00 AM


ယေန႔လူသားေတြလို အခ်ိန္ျဖဳန္းစရာ အင္တာနက္ဆုိတာ မေပၚ ေသးခင္ ေက်ာက္ေခတ္လူသား သူ႔တို႔ေခတ္ခါက ဘယ္လို အခ်ိန္ျဖဳန္းသလဲဆုိတာကို Joyoftech.com မွ ရယ္စရာေႏွာျပီး ေရး သားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။ တိမ္ ၾကည့္ေငးျခင္း

အားသာခ်က္ – အခမဲ့ ၾကည့္ခြင့္ရသည္။
အားနည္းခ်က္ – ရာသီဥတု အေပၚ မွီခိုရသည္။ ညဘက္တြင္ ၾကည့္၍မရ၊ အင္တာနက္ လိုမဟုတ္ပဲ မိမိရဲ ႔ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားကို ေတြးဆထုတ္ယူရန္ လိုအပ္သည္။

၂။ ေက်ာက္တံုးကိုေငးျခင္း

အားသာခ်က္ – Twitter, Facebook တို႔ကဲ့သုိ႔ user engage ျဖစ္သည္။
အားနည္းခ်က္ – ေက်ာက္တံုးက မိမိကို ပစ္ေပါက္ခ်စ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစျပီး သုိ႔တည္းမဟုတ္ မီးေမြးရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တစ္ခုခုတည္ေဆာက္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။

၃။ မီးပံု ၾကည့္ျခင္း

အားသာခ်က္ – အင္တာနက္ ကဲ့သုိ႔ အဆံုးအစမရွိ အလင္းတန္ကို စိတ္ကူးျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္သည္။
အားနည္းခ်က္ – ပစၥည္းပစၥယ မ်ားစြာလိုအပ္ျပီး၊ မီးေမြးရန္ အခ်ိန္ေပးရျခင္း၊ ျပီးလွ်င္ မီးျငိမ္းရျခင္း အခက္အခဲ ရွိသည္။

၄။ တရားထုိင္ျခင္း

အားသာခ်က္ – စိတ္အပူျငိမ္းေအးေစျခင္း ကိုးကြယ္သူ ေပၚက အစားအေသာက္ ေက်ာက္ေခတ္ လူသားတို႔အား အစားအေသာက္ ရေစသည္။

အားနည္းခ်က္ – အင္တာနက္တြင္သာ ေတြးစရာ၊ ျမင္စရာ အျပင္ ဗဟုသုတ မ်ားသည္။
.
Ref: Joyoftech.com
Smart Pro Journal