ေျမာက္ကိုရီးယား အေဆာက္အအံု ၿပိဳက်မႈ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/19/2014 05:14:00 PM


ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ၿပိဳက်ၿပီးေနာက္ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေ
မွ်ာ္စင္အေဆာက္အအံု တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲလွသည့္ မေတာ္တဆမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တုိင္ကပင္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္ေတာင္းပန္ခဲ့ရေၾကာင္း Daily Mailက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ KCNA သတင္းဌာနသည္ ယခုမေတာ္တဆမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ္လည္း အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း ဝန္ခံသြားသည္။


(အေဆာက္အအုံၿပဳိက်မႈအတြက္ ေျမာက္ကုိရီးယားတာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ျပည္သူမ်ားကုိ ေတာင္းပန္ခဲ့စဥ္)
ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရပိုင္ သတင္းဌာန အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမေတာ္တဆမႈ တစ္ခုကို ယင္းကဲ့သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္းမွာ ရွားပါးလြန္းေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ကိုးကားသတင္းမ်ားအရ (၂၃)ထပ္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ဆဲ အဆင့္တြင္ ၿပိဳက်ၿပီး လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ေၾကာင္း Daily Mailက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ မိသားစုအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ် ေနထုုိင္ေနၿပီဟုလည္း သိရွိရသည္။

(အၿပီးသတ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား)
အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းသည္ပင္ အဆိုပါ အေျခအေနေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနၿပီး ညပင္အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ေအာင္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အင္တာနက္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၌ စစ္တပ္ဝတ္စံုႏွင့္ အရာရွိ တစ္ဦးက ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ခံမ်ားကို ေတာင္းပန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ KCNAက အေဆာက္အအံု ၿပိဳက်သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ေၾကညာျခင္း မရွိေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေစာတလ်င္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာသြားသည္။

Planet Myanmar Network