သမၼတအရည္အခ်င္းနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လြဲမခ်ၾကပါနဲ႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/19/2014 10:03:00 PM


ခုတေလာ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး-အသစ္ေရးဆြဲေရးအသံေတြ ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အသံေတြဆူညံေနပါတယ္၊
အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး-အသစ္ေရးဆြဲေရးအသံေတြနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးလိုေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အေပၚအနာေပၚတုတ္က်ဆိုသလို NLDအေပၚဟန္ေဆာင္ၿပံဳးေနၾကတဲ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းမ်ား အလန္႕တၾကားနဲ႕ မိုးၾကိဳးပစ္တာကို ထန္းလက္နဲ႕ကာဆိုသလို လိုက္ကာေနတဲ့ စကားေတြ ၾကားရေတာ့ ရယ္ရမွာလိုလို ငိုရမွာလိုလိုျဖစ္လာမိပါတယ္၊

ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းတစ္ေယာက္ေျပာတာက ပုဂၢိဳလ္ေရး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ႏိုင္ဘူးတဲ့၊ အေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုေျပာတဲဲ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းကို ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခြန္းပဲ ျပန္ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ႏိုင္ရင္ ဘာျဖစ္လို႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အေျခခံတဲ့ ဥပေဒ ေရးဆြဲခဲ့ပါသလဲ၊ေျဖပါ.၊ဒါေလးက ရယ္စရာေနာ္၊ငိုစရာေကာင္းတာ ေျပာေတာ့မယ္၊
ငိုစရာေကာင္းတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေရး တိုက္ခိုက္တဲ့ေနရာမွာ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အရင္ကတည္းက ရွိႏွင့္ေနၿပီးသားဥပေဒဆိုၿပီး အေျခခံလူထုေတြကိုနားလွည့္ ပါးရိုက္ ေျပာဆိုေနတဲ့ကိစၥပါ၊
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ဆိုထားတာက ပါလီမန္အမတ္
တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ ျပည့္စံုရင္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ ပါလီမန္လြတ္
ေတာ္ အမတ္ရဲ႕ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မွာက " မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို ႏိုင္ငံျခားအင္အားစုတစ္ရပ္
ကို သစၥာေစာင့္သိသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသူ (သို႕မဟုတ္)ထိုအင္အားစုကို နာခံသူ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံျခားအင္အားစု၏ လက္ေအာက္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားတို႕ရရွိခံစားရသည့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လက္ေအာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊သို႕မဟုတ္ႏိုင္ငံသားတို႕ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရ" လို႕ဆိုထားတာပါ၊ အရပ္စကား လြယ္လြယ္ေျပာရရင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား(သို႕မဟုတ္)ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ခံစားေနသူ မျဖစ္ရဘူးေပါ့၊ အဲဒါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ဆိုထားတာပါ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၅၉(စ)မွာကေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး(သို႕မဟုတ္)ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရား၀င္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိုတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး(သို႕မဟုတ္)ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ (သို႕မဟုတ္)ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ (သို႕မဟုတ္)
တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ
ျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာအခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရလို႕----
ေရးဆြဲထားပါတယ္၊ ဒဲ့ေျပာရရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ သမၼတအရည္
အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံျခားသား
မျဖစ္ေစရ ဆိုထားေပမယ့္)ႏိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ေစရအျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရဲ႕ ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ မိခင္၊
ဖခင္ မျဖစ္ေစရလို႕ တိုးၿပီး ေရးဆြဲလိုက္တာပါ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရဲ႕ ဇနီးနဲ႕ မိခင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ရလို႕ပဲဆိုရမွာပါ၊အဲဒီလို ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္မွာစိုးလို႕ ကာကြယ္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ခ်င္သူ လူထုေတြ မ်ားလာေတာ့ ဒီဥပေဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးဆြဲကတည္းက ပါသလိုလို လူထုကို လိမ္ညာတာမ်ိဳးဟာ နားမလည္တဲ့လူထုအတြက္တကယ့္ကို ငိုခ်င္စရာျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္၊

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက အခုလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုလြဲခ်တဲ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းကို ဘာပဲၿပိဳင္ၿပိဳင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေျပာဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခ်င္ပါတယ္၊ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ငါ့စကားႏြားရ လူထုကို လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဟုတ္ကဲ့ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲဟာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ သိထားစမ္းပါလို႕ပဲ ၾကိဳတင္ ေျပာထားလိုက္ပါရေစေတာ့ ခင္ဗ်ာ၊၊

Credit :ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ