ေျဖာင့္သူႏွင့္ေကာက္သူ ဘယ္သူ႔ေနာက္ကုိ လုိက္မလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/19/2014 04:29:00 PM


        ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားဥသဘဟာ ေရွ႕ဆုံးကေန ေကြ႕ေကာက္သြားလွ်င္ ေနာက္က ႏြားတစ္သုိက္ကလည္း ေကြ႕ေကာက္ လုိက္တယ္။ ဒီလုိပါပဲ အထြတ္အျမတ္ေခါင္းေဆာင္လုိ႔ သမုတ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မင္းက မတရားတဲ့အက်င့္ကုိ က်င့္ေနရင္ တုိင္းသူျပည္ သားတုိ႔မွာ ဆုိဖြယ္မရွိ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မတရားတဲ့အက်င့္ကုိက်င့္ေနရင္ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဆင္းဆင္း ရဲရဲေနရတယ္။
       ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားဥသဘက ေရွ႕မွေန ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရင္ ေနာက္ကႏြားမ်ားလည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္ၾကတယ္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းက တရားႏွင့္အညီ မွ်တစြာက်င့္သုံးရင္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔မွာ ဆုိဖြယ္မရွိ။ တရားကုိ လုိက္နာ က်င့္သုံး ၾကမည္အမွန္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရားႏွင့္အညီ က်င့္လွ်င္ တုိင္းျပည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရတယ္။

       ခ်ိဳျမိန္တဲ့အရသာရွိတဲ့ သရက္သီးကုိ မမွည့္ခင္ အစိမ္းလုိက္ခူးရင္ သရက္သီးအရသာလည္းပ်က္တယ္။ သရက္မ်ိဳးေစ့လည္း ပ်က္စီးတယ္။ ဒီလုိပါပဲ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ အဂတိလုိက္စား မိုက္မုိက္မွားမွား ဆုံးမစီရင္လွ်င္ တုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အရသာကုိလည္း မခံစားရ။ တုိင္းျပည္လည္း ပ်က္စီးတယ္။
       သရက္သီးအမွည့္ကုိ ခူးဆြတ္ရင္ေတာ့ သရက္သီးရဲ႕ ခ်ိဳျမိန္တဲ့အရသာကုိလည္း ခံစားရတယ္။ သရက္မ်ိဳးေစ့လည္း ျပန္ရ တယ္။ ထုိသရက္မ်ိဳးေစ့မွတစ္ဆင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ခ်ိဳျမိန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ သရက္ပင္မ်ား တုိးပြားတယ္။
       ဒီလိုပါပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ တုိင္းျပည္ကုိ တရားနဲ႔အညီ အဂတိမလုိက္စား မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္လွ်င္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အရသာကုိလည္း ခံစားရမယ္။ တုိင္းႏုိင္ငံလည္း မပ်က္စီးပဲ စည္ပင္၀ေျပာမယ္။
       တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မင္းဟာ အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္မွ သူေဌးသူၾကြယ္၊ ကုန္သည္ေတြကုိ အာဏာသုံးၿပီး တံစုိးလက္ေဆာင္ ဆက္သခုိင္းျခင္း၊ အခြန္အတုတ္မ်ားစြာေကာက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္လွ်င္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာက်ီၾကႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနတာပါပဲ။ ေလးသ မား၊ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ပညာရွိအၾကံေပးမ်ားကုိ ႏွိပ္စက္လွ်င္ ထုိမင္းဟာ ဗုိလ္ပါႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနတာပါပဲ။  
       ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံး ေစာင့္စည္းကုန္ေသာ ရေသ့ရဟန္းတုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္လွ်င္ နတ္ရြာသုဂတိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ အျပစ္မရွိတဲ့ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ သားသမီးတို႔ကုိ ညင္းဆဲလွ်င္ သားသမီး၊ မိဖုရားေတြနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။
       ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဟာ ရဟန္းရွင္လူ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ မညွင္းဆဲ မသတ္ျဖတ္ပဲ မွ်တစြာ တရား သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရပါမယ္။
       အသူရာတုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္လြမ္းမုိးႏုိင္တဲ့ သိၾကားမင္းဟာ မိမိရန္သူတုိ႔ကုိ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစသလုိ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့မင္း ဟာ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အမ်က္မထြက္ တရားေစာင့္လွ်က္ ေနမယ္ဆုိရင္ မိမိရန္သူမ်ားကုိ မင္းရဲ႕တန္ခုိး အရွိန္ျဖင့္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
(မဟာေဗာဓိပရိဗၺာဇကဇာတ္မွ)

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ