ေတြ႔ရင္ေျပာမယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/19/2014 03:00:00 PM


ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္စဥ္အခါက ႏိုင္ငံေရးမႈျဖင့္
မသကၤာသူတစ္ဦးကို တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ မွ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ျမစ္ကမ္းနားဆိပ္သုိ႔
အတင္းဆြဲေခၚလာသည္။  ထိုမသကၤာသူ၏ေခါင္းကုိ ေရထဲႏွစ္လုိက္သည္။
ခဏအၾကာတြင္ ျပန္ၿပီးေမးသည္။

”စာရြက္စာတမ္းေတြရွိသလား”
”မရွိဘူး”

ထိုသူကုိ ေရထဲႏွစ္လုိက္ၾကျပန္သည္။ ပထမအႀကိမ္က ထက္
အနည္းငယ္ပုိၾကာေအာင္ထားလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပန္ေဖာ္ၿပီးေမးသည္။

”လက္နက္ ရွိသလား”
”မရွိဘူး”
”ေခါင္းမာတဲ့ အေကာင္”

ေထာက္လွမ္းေရးတို႔က ထိုသူကုိ ေရထဲႏွစ္လုိက္ျပန္သည္။ ခဏၾကာေသာအခါ
ျပန္ေဖာ္ၿပီးေမးသည္။

”စာရြက္စာတမ္းေတြ မရွိဘူး ဟုတ္လား”
”ဟုတ္တယ္ မရွိဘူး”
”လက္နက္လည္းမရွိဘူး ဟုတ္လား”
”ဟုတ္တယ္ မရွိဘူး”
”အဲဒါဆုိ ဘာရွိလဲေျပာ”
”ေရေနာက္ေနေတာ့ ဘာမွ မျမင္ရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
ခပ္နက္နက္ ႏွစ္ၾကည့္ပါ၊ ေတြ႔ရင္ေျပာပါ့မယ္”

ရဲစတိုင္း
The Myanma Age