ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္ အျမန္ လမ္းမႀကီး ႀကံ႕ခိုင္မႈ အေျခအေန ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/19/2014 10:23:00 PM


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၉

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္ လမ္းမႀကီး အတိုင္း ထြက္ခြာလာၿပီး အျမန္ လမ္းမႀကီး တစ္ေလၽွာက္ လမ္း၊
တံတားမ်ား ႀကံ႕ခိုင္မႈ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၁၉/၂) ၌ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးအား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေနမႈႏွင့္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၃၈/၂) ရွိ အုတ္တြင္း တံတားအား တစ္ဖက္ (၄) လမ္းသြားျဖင့္ (၈) လမ္းသြား တံတားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ထားမႈကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။

ဆက္လက္၍ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၄၅/၂) ရွိ ခေပါင္း တံတားတြင္ မူလတံတား တည္ေဆာက္ခ်ိန္ကပင္ ဒုတိယ အဆင့္ (၈) လမ္းသြား တံတား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ခံတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ ထားခဲ့မႈ အေျခအေန၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၈၅/၁) တြင္ ကတၱရာ ထပ္ပိုးလႊာခင္း၍ လမ္းႀကံ႕ခိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေနမႈႏွင့္ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၉၇/၅) ရွိ မီးရထား လမ္းေက်ာ္ တံတား အေျခအေန တို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး တံတားမ်ားအား အျမန္ လမ္းမႀကီး၏ မူလစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ ပါအတိုင္း (၈) လမ္းသြား တံတားမ်ား အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ သြားရန္၊ အျမန္ လမ္းမႀကီး အားလက္ရွိ (၄) လမ္းသြားမွ (၆) လမ္းသြားအျဖစ္ စတင္တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ၏ တိုင္းတာခ်က္ မ်ားအရ ဦးစားေပးျပဳျပင္ရမည့္ လမ္းမႀကီး၏ (၆)ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျမန္ျပဳျပင္ သြားရန္၊ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားအရ ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈ၊ ယာဥ္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ လမ္း၏ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ရာသီဥတုတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းေရး အတြက္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ႏွင့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ႀကံ႕ခိုင္ေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး တို႔အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္မွာ ၾကားခဲ့သည္။

MOI Webportal Myanmar