ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဗံုးကြဲသတင္းေနာက္ဆက္တြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/13/2013 06:45:00 AM


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဟာဂ်ီျမင့္သိန္းအိမ္တြင္ကြဲသြားေသာဗံုးမွာမိမိကိုယ္တိုင္ျပဳ
လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိကု
လားမ်ားမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွခြဲသ
ေယာင္ေယာင္ အင္တာနက္တြင္၎၊ျပင္ပတြင္၎သတင္းမွားမ်ားျဖန္႔လွ်က္
ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးဘာသာအဖြဲ႔မ်ားမွ မူစလင္အဖြဲ႔မ်ားအား
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုထားပါသည္။ဟာဂ်ီ
ျမင့္သိန္း၏ဝန္ခံခ်က္တြင္ဗံုးမွာ၎ကိုယ္တိုင္လုပ္ၿပီးငါးဗံုးခြဲရန္ဟုထြက္ဆို
ထားပါသည္။၎ထြက္ဆိုခ်က္တြင္ "ငါးဗံုးခြဲရန္"ဟူေသာအခ်က္မွာ စဥ္းစားစရာပါ။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕လိုေတာင္ေပၚေဒသတြင္ဗံုးခြဲရန္ ငါးကန္ ႀကီးႀကီး မားမားမရွိပါ။ရွိသည့္ကန္မ်ားမွာလည္း လူေနထူထပ္
ေသာၿမိဳ႕တြင္းနွင့္သက္ေစ့ငါးမ်ားကိုလႊတ္သည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။၎တရားခံဦးျမင့္သိန္းအားေနျပည္ေတာ္မွလာေရာက္၍ေခၚေဆာင္သြားၿပီ ဟုသိရပါသည္။ စံုစမ္းရရွိသေလာက္အတြင္းသတင္းမ်ားအရ ၎တြင္ရည္ရြယ္ခ်က္နွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟုသိရပါသည္။၎မွာ………
၁။ဆီးဂိမ္းသို႔ယူေဆာင္သြားရန္
၂။တရားပြဲမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁။ဆီးဂိမ္းသို႔ယူေဆာင္ေဖာက္ခြဲရန္မွာျဖစ္နိုင္ဖို႔ခဲယဥ္းပါသည္။အျဖစ္နိုင္ဆံုး
အခ်က္မွာ၂။တရားပြဲမ်ားတြင္ခြဲရန္ျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္………
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးတရားပြဲမ်ားအမ်ားဆံုးျပဳ
လုပ္ရာနွင့္အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာ သိမ္ေတာင္ေက်ာင္းတိုက္သည္၎ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္အတြင္းတည္ရွိေနပါသည္။တရားပြဲလာပရိတ္သတ္မ်ားအေနနွင့္လည္း၎ၿမိဳ႕မကုလားရပ္ကြက္
အားျဖတ္သန္း၍သြားေရာက္တရားနာယူၾကရပါသည္။ထို႔ျပင္၎ကုလားရပ္ကြက္အားဧည့္စာရင္းစစ္ခ်င္းမရွိဟုသိရပါသည္။တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ မိတၳီလာမွဟုယူဆရေသာမ်က္နွာစိမ္းကုလားအေယာက္၂၀/၃၀ခန္႔အားယခုဗံုးေပါက္ကြဲရာေနအိမ္တြင္ေတြ႔ရတတ္သည္ဟုသိရွိရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ကုလားရပ္ကြက္အတြင္းအမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးပြဲစီစဥ္သူမ်ား၊တရားေဟာကိုယ္ေတာ္မ်ားနွင့္တရားနာပရိတ္သတ္မ်ား၏သတၲိကို
ေလးစားမိသလို ေနာင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္တရားပြဲမ်ားအား လံုျခံဳေရးအား သတိမျပတ္ထားရွိၾကပါရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

Myanma Spectrum