အသံုးမ်ားတဲ့..စကားအတိုေလးမ်ား - Short Conversations In Use

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/13/2013 05:25:00 PMဒီေန႔လည္း အသံုးတည့္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အဂၤလိပ္စကား ၀ါက်အတိုေလးေတြ ကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(1) Let's go Dutch!
ကုန္က်စရိတ္ မွ်ခံရေအာင္။

(2) Not a dicky bird!
ဘာမွ.. မ(သိ/ႀကား/ေျပာ)..ဘူး။

(3) Stand easy!
ေအးေစ။
(စစ္မိန္႔သံ)

(4) Don't get flustered!
ပ်ာယာခတ္မေနနဲ႔။

(5) Not a hope!!!
အလားအလာ လံုး၀မရွိဘူး။
(Some hope! လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။)

(6) More fool you!
တစ္ကယ့္ ငေၾကာင္ပဲ။

(7) It's just not my day!
ဒီေန႔ကေတာ့ ငါ့အတြက္ ျပႆဒါးပဲ။

(8) Gangway!
ေဘးကို....ေဘးကို။
(လမ္းဖယ္ခိုင္းရာတြင္ ေျပာေသာစကား)

(9) I'm not fussed!
ရပါတယ္။
(ခင္ဗ်ားေျပာတာ လက္ခံတယ္၊ေဂ်းမမ်ားပါဘူး)

(10) It's the death of me!
အဲလိုဆို ေသရခ်ည္ရဲ႕။

(11) You've got me there!
မင္းကို ပန္းေပးပါတယ္။
(အရံွဳးေပးပါတယ္။You have me there!သို႔မဟုတ္ Search me! လို႔လည္းေျပာႏိုင္)

(12) There's no holding her!
သူမကို...တားမရေတာ့ဘူး။

(13) She's nobody's fool!
သူမက ရွစ္စပ္က ဂ်င္ဂ်င္လည္ပဲ။

(14) Don't fool around!
ကျမင္းေၾကာ မထနဲ႔။

(15) No fool like an old fool!
ႀကီးခါမွ မိုက္ရင္ မိုက္တြင္းပိုနက္္တယ္။ ။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ