ဘာေၾကာင့္ႏွာေစးရသလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/13/2013 06:30:00 AM


(၁) ျပင္ပအရာ၀တၳဳမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း
ႏွာေခါင္းတြင္းသို႔ ျပင္ပအရာ၀တၳဳမ်ား ၀င္လာပါက အဆက္မျပတ္ႏွာေခ်ၿပီး ႏွာရည္ဆက္တုိက္က်တတ္သည္။ ႏွာေခါင္းတြင္း၀င္ေရာက္လာသည့္ဖုန္၊ မႈန္၊ အနံ႔မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးမႈမရွိဘဲ စူးရွပါက ႏွာေခ်ျခင္း။ ႏွာရည္ယိုျခင္း ပိုျဖစ္တတ္သည္။
(၂) ရာသီဥတုေအးျခင္း
ေအးသည့္ ေလထုသည္ ႏွာေခါင္းတြင္းနံရံကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းတြင္း အရည္က်ိတ္မ်ား အလုပ္ပိုလုပ္ၿပီး ႏွာရည္ယိုေလ့ရွိသည္။
(၃) ၀က္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သုိး
၀က္သက္ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္အခါ ခံစားရသည့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းႏွင့္ မ်က္လံုးေရာင္ရမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။
ဂ်ိဳက္သုိးဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္လည္း ႏွာရည္ယိုတတ္ၿပီး အဆစ္ကိုက္ျခင္း၊ သငန္ရည္က်ိတ္ေရာင္ ျခင္းႏွင့္ အနီစက္ထျခင္းတို႔ပါ ခံစားရတတ္သည္။
(၄) တုပ္ေကြး
တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္ အခါတြင္လည္း ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းကို အဓိကခံစားရသည္။
(၅) ထိပ္ကပ္နာ
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဦးေခါင္းခြံ ဂလိုင္ေခါင္းမ်ားအတြင္း ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ကာ ေရာင္ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ ထိပ္ကပ္နာ ခံစားရေလ့ရွိသည္။ ထိပ္ကပ္နာ ျဖစ္သည္ႏွင့္ နာရည္ အက်ဲျဖစ္ေစ၊ အပ်စ္ျဖစ္ေစ၊ အဆက္မျပတ္ က်ဆင္းေလ့ရွိသည္။
ေဇာ္ကို
Ref: discovery
Health Updates Journal