မီးပံုးပ်ံကြင္းကိုစစ္တပ္ပိုင္ကြင္းဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးလုိ႔ ဆယ္ဘီးကားေပၚမွာ အေမစုေဟာေျပာစင္လုပ္လိုက္ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 02:59:00 PM


မီးပံုးပ်ံကြင္းကိုစစ္တပ္ပိုင္ကြင္းဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘူး။ ဆယ္ဘီးကားေပၚမွာ အေမစုေဟာေျပာစင္လုပ္လိုက္ရတယ္။

မီးပံုပ်ံကြင္း အနီးက ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမကြက္လပ္မွာ ေရြ႕လ်ားစင္ျမွင့္ျဖင့္ ညေန ၃ နာရီတြင္ မူလအစီစဥ္အတိုင္း လူထုထံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္.။

လိုအပ္ရင္ဒီေနရာမွာ သာမက ၿမိဳ႕ေပၚရိွ အျခားအဆင္ေျပႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားသို႔ပါ လွည့္လည္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စင္ျမင့္ကို ၁၂ ဘီးကားႀကီးေပၚတြင္ ေတာင္ၾကီးသားမ်ား စီစဥ္ထားသည္

Photo by Uwinnaing Soe

TunTun Kyaw