ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိး(၅၃)မ်ဳိးရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 08:12:00 PM


ကေလး၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၆။

ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္စာရင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ခ်င္းလူမ်ဳိး(၅၃)မ်ဳိးရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဇႏၷ၀ါရီလ၊ (၂၄)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္ဟုသိရသည္။
“ခ်င္းလူမ်ဳိးစုထဲမွာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ တစ္ခါမွမရွိတဲ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ထဲက ကသည္းကုိလည္းခ်င္းလူမ်ဳိး စာရင္းမွာ ထည့္ထားတာေတြ႔တယ္။ အဲဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔လုပ္တာ မွားယြင္းတယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အလြန္ဆံုးရွိရင္(၆)မ်ဳိးေလာက္ပဲ ရွိမယ္လုိ႔ သိထားတယ္။ ဥပမာ-ေျမာက္ပုိင္းမွာဇုိမီးရွိမယ္၊ ဖလမ္းနယ္မွာ လုိင္ဇုိရွိမယ္၊ ဟားခါးႏွင့္ထန္တလန္ဖက္မွာ လုိင္လူမ်ဳိးရွိမယ္၊ ပလက္၀တ၀ုိက္မွာေတာ့ ခူမီး၊ မဒါ၊ ခ်ဳိး ဒီေလာက္ပဲ ရွိမယ္။ တခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕ရြာနာမည္ေတြကုိ လူမ်ဳိး လုပ္ထားတယ္။ ဥပမာ-တီးတိန္ဟာၿမိဳ႕နာမယ္။ ဒါကုိ တီးတိန္လူမ်ဳိးဆုိၿပီး လုပ္ထားတယ္။ ရန္ကုန္မွာေနလုိ႔ ရန္ကုန္လူမ်ဳိးလုိ႔ မရွိရဘူး။ ရန္ကုန္သားပဲရွိရမွာေပါ့”ဟု ဇုိမီးဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂင္ကမ္းလ်န္း ကေျပာသည္။

သန္းေကာင္စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ တုိင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ဳိးတြင္ ဇုိမီးလူမ်ဳိးအမည္ျဖင့္ ကုတ္နံပါတ္ မရရွိေၾကာင္း၊ (၁၃၅)မ်ိဳးတြင္ မပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏မူလလူမ်ဳိးအမည္ကုိ ေရးခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ အျခားဆုိသည့္ကုတ္နံပါတ္(၉၁၄)ေနရာတြင္ ဇုိမီးလူမ်ဳိးအမည္ကုိ ေရးသြင္းႏုိင္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကုိ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး(၁၃၅)မ်ဳိးကုိ အေျခခံ၍သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိး(၅၃)မ်ဳိးရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ လံုး၀ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြင္း စိတ္၀မ္းကြဲမည္ကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ မည္သူမည္၀ါမွ ေကာက္ယူျခင္းကုိ မသိရွိရေၾကာင္း၊ မည္သည့္အေထာက္အထားမ်ားကုိ အေျခခံသတ္မွတ္၍ ေကာက္ယူျခင္းထားသည္ကုိ မေတြ႔ရေၾကာင္း၊တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိေရွးရႈေသာအားျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ မူလလူမ်ဳိး၏ အမည္မွန္ကုိ
ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုလုိေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇႏၷ၀ါရီ(၁၇)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ (TBYC)တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇႏၷ၀ါရီ(၂၄)ေန႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ ဂါလိလဲဘုရားေက်ာင္း၌ ခရစၥယာန္ ဂုိဏ္းေပါင္းစံုႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မ်ဳိးႏြယ္စု(၁၀)စုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါ၀င္ အင္အား(၅၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္သန္းေကာင္စာရင္းပါ ခ်င္းလူမ်ဳိးေရးရာတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းျပခဲ့ၿပီး ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အထူး ေၾကျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္သူစုိး(ကေလးၿမိဳ႕)
The Myanma Age