က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္ ေထာက္ပံ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 07:19:00 PM


မဇၩိမသတင္းဌာန| တနဂၤေႏြေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ရန္ကုန္ မဇၩိမ။ ။ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ဥကၠ႒ ဂ်င္ယံုကင္မ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္ ေထာက္ပံ့မည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ဇန္နဝါရီလ ၂၆ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု ဥကၠ႒ ဂ်င္ယံုကင္မ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆး႐ံုတစ္ခုကို သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ထိုအစီအစဥ္ကို မစၥတာ ဂ်င္ယံုကင္မ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"လက္ရွိ ျပျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြဆီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြ်ႏုပ္တို႔ အေနနဲ႔ ကူညီမႈေတြကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။"ဟု မစၥတာ ဂ်င္ယံုကင္မ္က ေျပာသည္။

ယင္းေထာက္ပံ့မႈသည္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး လူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏုိင္မည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီ လူတုိင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို ကူညီႏုိင္ရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕(IDA)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)ႏွင့္ ႏုိင္ငံစုံ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အာမခံေရး ေအဂ်င္စီ (MIGA)အဖြဲ႕မ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ကို ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Mizzima Burmese