ခ်စ္သူျခင္း လက္ထပ္ခြင့္ရလ်င္ အသက္႐ွည္႐ွည္ ေနရႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 11:30:00 PM


ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုသည္ စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းေ၀းၿပီး က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း ယခင္ ကတည္းက သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုေနာက္ဆံုး ေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အျပည့္ႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္ ရျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာ ေစရံုမွ်မက လူ၏ သက္တမ္းကိုပါ ဆြဲဆန္႔ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္တမ္းမ်ားအရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အျပည့္အ၀ႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္ ရသူမ်ားမွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းၿပီး ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေသာ စံုတြဲမ်ားမွာ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရသည့္ ေ၀ဒနာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္မႈအရ ေသႏိုင္ေလာက္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳး စြဲကပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနရေသာ လူမမာ မ်ားပင္လ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လက္ထပ္ခြင့္ ရခဲ့ပါက ၄င္းတို႔၏ သက္တမ္းကို (၅)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ပိုမိုဆြဲဆန္႔ ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေၾကညာ ခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ားက မည္သို႔ေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လူ႔သက္တမ္းကို ရွည္လ်ား ေစသည္ကို အတိအက် မေျပာႏိုင္ ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားက အထက္ပါ အေျဖအား အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကင္ဆာ ေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုး ေရာဂါတို႔အား ျပင္းထန္ ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕တို႔မွာ ၎တို႔၏ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ထိမ္းျမားခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္မ်ား အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ပင္ မူလ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ေနာက္ဆံုး ေန႔အား ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကာလ ရွည္ၾကာစြာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမရိကန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားအရ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လက္ထပ္ျခင္းသည္ ပရိုစတိတ္ ကင္ဆာ၊ တုပ္ေကြး၊ အယ္လ္ဇုိင္းမား၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ဆင္းမႈ စသည့္ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားေနရသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ေသႏိုင္ ေလာက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ တို႔ကို ေလ်ာ့နည္း ေသသည္ဟု သိရွိ ရသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားက နားလည္မႈရွိသည့္ ခ်စ္သူျခင္း လက္ထပ္မႈမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ ၎တို႔ နားမလည္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံ သြားခဲ့သည္။


Ref: ျမ၀တီ