ျပင္သစ္သမၼတ လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ လမ္းခြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 07:47:00 PM


ဇန္နဝါရီ ၂၆။

သရုပ္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ကို ေဟာ္လန္ဒီသည္ လက္တြဲေဖာ္ ဗယ္လာရီ ထရီဝယ္လာ ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၏ အေထာက္အကူျပဳ အရာရိွတစ္ဦးမွ သမၼတသည္ အေဖာ္ျဖစ္သူႏွင့္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြဲကြာမႈကို ပထမဆံုး သတင္းတင္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္သတင္း ေအဂ်င္စီ AFP မွ သမၼတ ေဟာ္လန္ဒီသည္ ထရီဝယ္လာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ အဆံုးသတ္ဖို႔အတြက္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ငါသိပါတယ္ ” ဟု တယ္လီဖုန္း ေျပာၾကားမႈတြင္ ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သမၼတေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပဳခဲ့သူ ဆီဂိုလင္း ရိြဳင္ရယ္ႏွင့္ ရရိွခဲ့ေသာ သားသမီး ေလးေယာက္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ေဟာ္လန္ဒီသည္ သူ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ မဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိက လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူႏွင့္ ထရီဝယ္လာတို႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္မထပ္ပဲ အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထရီဝယ္လာသည္ သမၼတကေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သမၼတ၏ ဇနီးပံုစံျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သူ႕အား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖတ္စ္ေလဒီ အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဟာ္လန္ဒီသည္ ထရီဝယ္လာ၏ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲခဲ့ၿပီး ဖတ္စ္ေလဒီ ျဖစ္ေသးသလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ ေဟာ္လန္ဒီသည္ အသက္ ၄၁ ႏွစ္ အရြယ္ရိွ သရုပ္ေဆာင္ျဖစ္သူ ဂ်ဴလီဂါယက္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၎ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂါယက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေနရာသို႔ သြားေနသည့္ စကူတာ၏ ေနာက္တြင္ထိုင္ၿပီး ဟဲလ္မက္ေဆာင္းထားသူ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၎အမ်ိဳးသားမွာ သမၼတပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

ယင္းဇာတ္လမ္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ထရီဝယ္လာမွာ ေဆးရံုသုိ႔ တစ္ပတ္ၾကာ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေဆးရံုမွ ဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗာေဆးရိွ သမၼတ အိမ္ယာ၌ ရက္အနည္းငယ္ အၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာ္လန္သည္ အေမရိကန္သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ မထြက္ခြာမီွ ဖတ္စ္ေလဒီႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဟာ္လန္ဒီ၏ အတၳဳပတၱိ ေရးသားသူမွ ထရီဝယ္လာႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား ဇာတ္လမ္း အဆံုးသတ္သြားမႈသည္ သမၼတအတြက္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဟာ္လန္ဒီမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ သမိုင္းအတြင္း လူႀကိဳက္အနည္းဆံုး သမၼတမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သူ႕အား ေထာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲမသြားခဲ့ေပ။ သမၼတ ေဟာ္လန္ဒီ၏ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္သစ္မီဒီယာမ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး သမၼတ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေပၚ သေဘာထား ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ လိုင္ဇယ္ဖဲယ္ ( ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ) မွာလည္း ပ်က္စီးခဲ့သည္။ သမၼတ၏ လူထုဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆိုင္ရာ ဘဝအေပၚရိွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း စကားရည္လုပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘဝကို ျပဇာတ္လုပ္ ၾကည့္ရႈအားေပးၾကတဲ့ အဂၤလန္လို အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ေရြးေကာ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရတဲ့သူဟာ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာ ရိွတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဖတ္စ္ေလဒီဆိုတာ မလိုအပ္ပါဘူး ” ဟု BMF TV သို႔ ပါလီမန္ထရီ ဆိုရွယ္လစ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူ သယ္ရီမန္းဒြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဟာ္လန္ဒီႏွင့္ ပတ္္သက္၍ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ လမ္းေပၚရိွ အသံမ်ားမွာလည္း ကြဲျပားျခားနားလ်က္ ရိွသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူ ဒါေတြ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့တယ္။ တျခား ဘာေတြေရာ သူ ဖံုးကြယ္ထားေသးလဲ ” ဟု စားေသာက္ဆိုင္ စားဖိုမႈး  ဟာဗီးခ်ယ္ရီယာ မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ ဥပေဒေက်ာင္းသူ ကလဲရာရိုစင္ဘို႔စ္ ကမူ “ ဒီကိစၥကို ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္ဆံုးက် ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္လို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာအတြက္ ရိုးသားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း သူ ဒီလိုမ်ိဳး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

REF: Washington Post
The Myanma Age