လက္ညိႇဳးထိုးျခင္း အႏုပညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 07:00:00 AM


ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလွ်င္ လက္ညိႇဳး ထိုးရသည္ခ်ည္း။ လက္ညိႇဳးထိုးျခင္းသည္ တရားခံရွာျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္သက္သာေအာင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစ တရားခံ ရွာၾကရသည္။ တရားခံ မရွာလွ်င္ တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳျပင္ႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ညိႇဳးထိုးျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္း သည္၊ လိုအပ္သည္၊ အလိုအေလ်ာက္ပင္ ျဖစ္သင့္သည္။

လက္ညိႇဳးထိုးျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုးပုံထိုးနည္း အေရးႀကီးသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ညိႇဳးထိုးရာတြင္ အလြန္ျမန္သည္။ ထစ္ခနဲဆိုသည္ႏွင့္ လက္ညိႇဳးထုိးသည္။ ျမန္ျခင္းသည္ တုံ႔ျပန္မႈ ျမန္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္တိုင္း ေကာင္းသည္ မဟုတ္။ တကယ့္တရားခံကို ရွာႏုိင္သလား။ လက္ညိႇဳး ဦးလွည့္ခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ဆုံး ေရာက္ေနသူ အထိုးခံလိုက္ ရျခင္းလား။ သို႔ဆိုလွ်င္ လက္ညိႇဳးထိုး ေႏွးရမည္ေလာ။ ေႏွးျပန္လွ်င္လည္း အလြန္ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေလာကႀကီးတြင္ ဘာမဆို ေနာက္က် က်န္ေနလိမ့္မည္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ေႏွးေကြးျခင္းသည္ ျပႆနာကို မ်က္ကြယ္ ျပဳလိုျခင္းႏွင့္ မျခား။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ညိႇဳးအရွိန္သည္ မေႏွးမျမန္ ျဖစ္ရန္လုိသည္။

လက္ညိႇဳးထိုးသည့္ ဘက္သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အျပင္လွည့္ လက္ညိႇဳးႏွင့္ အတြင္းလွည့္ လက္ညိႇဳးဟု ညႊန္ျပသည့္ဘက္ကို မူတည္ကာ လက္ညိႇဳး ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္သည္။

လက္ညိႇဳး လမ္းေၾကာင္းသည္ လူတို႔၏ ပင္ကိုယ္စိတ္ အခံႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ျဖစ္သမွ် အေၾကာင္းေၾကာင္းတြင္ ကိုယ္က အဓိကဟု ခံယူသူမ်ား ရွိသည္။ ျဖစ္ေသာကိစၥတို႔သည္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္း မဟုတ္ေစကာမူ ကိုယ္က ႀကိဳးစားလုိက္လွ်င္ ေျပလည္သြားမည္၊ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္ေက်ာင္းႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ ၾကသည္ Internal locus of control။ သူတုိ႔သည္ ကိုယ့္ဘဝ၏ သခင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူတုိ႔က လက္ညိႇဳးအတြင္း လွည့္သမား။

အခ်ဳိ႕က တစ္ခုခု ျဖစ္လိုက္သည္ႏွင့္ အျပင္ဘက္သို႔ လွည့္သည္။ အျပင္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္မဟုတ္ေသာ အျခားသူမ်ားကို ျဖစ္သည္။ မိဘေၾကာင့္၊ သားသမီးေၾကာင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္၊ အလုပ္ေၾကာင့္၊ သူငယ္ခ်င္းေၾကာင့္၊ အစုိးရေၾကာင့္။ အျခားသူကို ထိုးလိုက္လွ်င္ ကိုယ့္ေၾကာင့္မဟုတ္ ေတာ့။ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် သူ႔ေၾကာင့္။ သူမတရားေသာေၾကာင့္၊ သူညစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူညံ့ေသာေၾကာင့္၊ သူမသိတတ္ေသာေၾကာင့္။ တစ္ခုခုဆိုလွ်င္ အျခားသူကို လက္ညိႇဳးထိုးေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္က ပိုမ်ားတတ္သည္။ လက္ညိႇဳးအျပင္ လွည့္ေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ ကိုယ့္ဘဝကို အျပင္ေလာကက ဖန္တီးသည္ဟု ယုံၾကည္သည္ External locus of control ။

အျခားသူကို ထုိးလိုက္လွ်င္ တစ္ခု ေကာင္းသြားသည္။ အရာရာသည္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကိစၥရပ္၊ ျပႆနာအတြက္ ကိုယ္တာဝန္ယူရန္ မလိုေတာ့။ ကိုယ္အားထုတ္ရန္ မလိုေတာ့။ ေနာက္ဆုံး ကိုယ့္ဘဝေတာင္ သူ႔ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာပါလို႔ လက္ညိႇဳးထုိး ေနၾကျပန္သည္။ မွန္ခ်င္မွန္ႏုိင္ ေသာ္လည္း ကိုယ့္ဘဝကို သူ႔လက္တြင္း အပ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။ လက္ညိႇဳးအထိုး မတတ္လွ်င္ အျခားသူမ်ားက ကိုယ့္ဘဝ၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္သြားသည္။ လက္ညိႇဳးက ဘဝကို ဆုံးျဖတ္သြားသည္။

လက္ညိႇဳးအတြင္း လွည့္လွည့္၊ အျပင္လွည့္လွည့္ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိ။ လက္ညိႇဳး ဆိုသည္ကိုက ႀကဳိက္ရာဘက္ လွည့္ထိုးႏုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ တစ္ခုခုျဖစ္သည္ႏွင့္ အတြင္းဘက္သို႔ ေစာင္းသြားျခင္း၊ အျပင္ဘက္သို႔ လွည့္သြားျခင္းကသာ ျပႆနာ။

ျပႆနာေပၚသည္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္သာ ထိုးခ်လိုက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ “ျဖစ္သမွ် ငါ့ေၾကာင့္”၊ “ငါမေကာင္းလုိ႔ ျဖစ္ရတာ” ၊ “ငါ တရားခံ” ။ တာဝန္ယူလိုျခင္းသည္ ေလးစားစရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခါခပ္သိမ္း မိမိအျပစ္မဟုတ္။ ငလ်င္အလြန္ျပင္းျပင္း လႈပ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္ၿပိဳသြားျခင္းသည္ ကိုယ့္အျပစ္မဟုတ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကားရပ္ထားခ်ိန္ စက္ဘီးက ဝင္တိုက္လွ်င္ စက္ဘီးအျပစ္သာ။ ကိုယ့္ဘက္သုိ႔သာ လက္ညိႇဳး အထိုးမ်ားလွ်င္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား လြန္းၿပီး စိတ္က်ေရာဂါပင္ ခံစားရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ငလ်င္ေသးေသး လႈပ္႐ုံျဖင့္ အိမ္ၿပိဳသြားလွ်င္မူ အိမ္ကို မစစ္မေဆး ေဆာက္လုပ္ေသာ ကိုယ့္အျပစ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ စက္ဘီးသာ သြားရသည့္ လမ္းေပၚတြင္ ရပ္ထားေသာေၾကာင့္ စက္ဘီးဝင္တိုက္လွ်င္ ကိုယ့္အျပစ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

လက္ညိႇဳး ထိုးသူသည္ လက္ညိႇဳးလည္း အထိုးခံရမည္မွာ အေသအခ်ာ။ အျပင္သို႔ လက္ညိႇဳး ထုိးလိုက္သည္ႏွင့္ လက္ညိႇဳး အထိုးခံႏုိင္ရန္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုသည္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ဟု သူတစ္ပါးက ညႊန္ျခင္းမွာ တကယ္တမ္းတြင္ အေရးပါေသာသူဟု ကိုယ့္ကိုယ္ ေျပာလိုက္ျခင္းပင္။ သူေျပာသည္မွာ မွန္သလား၊ မွားသလားကိုမူ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ျပင္သင့္လွ်င္ျပင္၊ ျပင္စရာ မလိုလွ်င္လည္း သည္အတိုင္း ထားလိုက္႐ုံ။ လက္ညိႇဳးမ်ားမ်ား အထိုးခံရသူသည္ အလြန္ညံ့ေသာသူ ျဖစ္သလို အလြန္ အေရးပါသလို ျဖစ္ႏုိင္သည္။ နာမည္ႀကီးလွ်င္ လက္ညိႇဳးမ်ားမ်ား အထိုးခံ ရႏုိင္သည္။ လူမသိလွ်င္ လက္ညိႇဳးအထိုး ခံရရန္ပင္ မရွိေတာ့။

ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း လက္ညိႇဳးထိုးတတ္ရန္ လိုသည္။ လက္ညိႇဳးအထိုး မတတ္လွ်င္ ႏုိင္ငံ့ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ အေရးကိစၥမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ လက္ညိႇဳးသည္ ခဲဆြဲထားခဲ့သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္လိုက္ေနျခင္း မရွိရ။ ကိုယ့္ဘက္သို႔ လွည့္ႏုိင္သလို အျပင္ဘက္သို႔လည္း လွည့္ႏုိင္သည္။ တစ္ဖက္ဘက္သို႔ လက္ညိႇဳးညႊန္ျခင္းကို ေၾကာက္ရန္မလို။ တစ္ဖက္ “တည္း” သို႔သာ အၿမဲ လက္ညိႇဳးထုိးေနလွ်င္ကား ထိုတစ္ဖက္လိုက္ လက္ညိႇဳးကိုပင္ လက္ညိႇဳး ျပန္ထိုးရေပလိမ့္မည္။

လက္ညိႇဳးထိုးျခင္းသည္ ကမၻာဦးကတည္းက စေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ေရး အျပဳအမူတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္း လက္ညိႇဳး မထိုးတတ္ပါ။


thevoicemyanmar