ေရမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေအာင္လံဂံုေတာနယ္မွ လယ္ေျမဧက(၁၀၀)နီၤးပါး ေႏြစပါးမစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 08:12:00 PM


ေအာင္လံ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆။

ေၾကးနီေခ်ာင္းမွ တမံေရလံုေလာက္စြာ မရရွိမႈေၾကာင့္ ေအာင္လံေရႊေညာင္ပင္ဂံုေတာ နယ္တ၀ိုက္မွ လယ္ေျမဧ က(၁၀၀)ခန္႔ ေႏြစပါး မစိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂံုေတာနယ္မွ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရမလံုေလာက္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းေရာက္လာေတာ့ ရန္ေတာင္ျဖစ္တယ္၊ေရလုတာ၊” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေအာင္လံေရႊေညာင္ပင္ နယ္တ၀ိုက္တြင္ လယ္ေျမဧက(၁၈၄)ရွိကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြစပါးစိုက္ ရာသီတြင္ဧက အားလံုးနီးပါး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အပင္ေအာင္ ေရသြင္းခ်ိန္တြင္ ေရမလံုေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စပါးထြက္နႈန္း က်မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ေရတည္ရွိမႈ အားကိုၾကည့္၍ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လယ္ေျမ အခ်ိဳ႕မစိုက္ပိ်ဳးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။

“မိုးေကာင္း(ေၾကးနီ)ေခ်ာင္းကို တမံတုပ္ထားၿပီး အဲကေရနဲ႔ စိုက္ၾကရတာ၊ မိုးကမေကာင္းေတာ့၊ ေရမေလာက္ ျဖစ္မယ္ေလ၊  ခုလိုအလွည့္က်စိုက္ၾကရတာ၊ က်န္တဲ့သီးႏွံေတြေတာ့ စိုက္ၾကတယ္၊ က်န္သီးႏွံ စိုက္ရင္လည္း စစိုက္တဲ့ခ်ိန္ စိုက္ေရေတာ့ ရပါတယ္ ” ဟု  ၎က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေရႊေညာင္ပင္နယ္  ေႏြစပါးစိုက္ဧကမွာ(၇၀)နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး၊ယခုႏွစ္တြင္လည္း လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎ကဆိုပါသည္။

မိုးေကာင္းေခ်ာင္းဟုလူသိမ်ားေသာ ေၾကးနီေခ်ာင္းသည္ ေအာင္လံၿမိဳ႔၏ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိၿပီး၊ မိုးတြင္းကာလ ေရာက္ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ အထက္ပါေခ်ာင္းအားလူအားျဖင့္ တမံတုပ္ကာ ေရသိုေလွာက္ထားၾကၿပီး အဆိုပါေရျဖင့္ သာ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားပါ၀င္ေသာ ဆည္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေရေျမာင္းမ်ားေဖာက္ျခင္း၊တာဖို႔ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး  ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေႏြစပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ အခ်ိဳးက် ထည့္၀င္ေငြ မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတာင္သူမ်ားကဆိုပါသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဆိုပါမိုးေကာင္းေခ်ာင္းတမံေ၇ျဖင့္ စိုက္ပ်ိိဳးေနေသာေက်းရြာေပါင္း (၄)ရြာခန္႔ရွိေနၿပီး ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာႏွင့္ ဂုဏ္ေတာ္စံျပေက်းရြာမ်ားမွာ လယ္ဧက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လင္းသက္
The Myanma Age