ေဒသခံတစ္ဦးပိုင္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ေလလံအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ခံရၿပီး ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/26/2014 08:01:00 PM


ေက်ာက္မဲ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ သိရိမဂၤလာလမ္း၊ ကြင္းအမွတ္(၃၁)ေစ်းရပ္ရိွ ဦးေက်ာ္ျမင့္နွင့္ ဇနီးေဒၚခင္စန္းရီပိုင္ ေျမဂရံဦးပိိုင္ အမွတ္(၁၁၀-ခ)အေဆာက္အဦးမွ ဆိုင္ခန္း(၄)ခန္းအား နိုင္ငံေတာ္ ေလလံအျဖစ္ ၂၀၁၀ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ၂၂ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း ခံရသည္မွာ မတရား ေလလံစြဲျခင္း ခံရသည္ ဟု၎ဂရံ အထူးကိုယ္စားလွယ္ လက္ခံထားသူ ဦေက်ာ္ေအာင္က ဆိုသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ အထက္ပါပို္င္ဆိုင္မႈသည္ ၁၉၄၅ခုနွစ္၌ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေန ဦးစိန္နွင့္ဇနီးေဒၚပုတို႔မွ အဆိုပါေနရာအား ေျမပိုင္ဆိုင္မႈေျမေပးမိန္႔ျဖင့္ စတင္ေနထိုင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏သားနွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေအာင္နွင့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ညီအစ္ကိုနွစ္ဦးကိုေဆာက္ထားေသာ ဆိုင္ခန္း(၁၂)ခန္းအနက္ တစ္ဦးလ်ွင္(၆)ခန္းစီ အေမြခြဲေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္မိဘမ်ားကြယ္သည့ ္ေနာက္ပိုင္း ၎ညီအစ္ကိုနွစ္ဦးမွာ ေျမဂရံဦးပိုင္ အမွတ္၁၁၀-က/ခခြဲ၍ ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေခတ္၌ပင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ပိုင္ အဆိုပါအဆာက္အဦးမွ ဆိုင္ခန္း(၄)ခန္းအား မတရားျပည္သူပိုင္ သိမ္းခံရ၍ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ရံုးဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုကာ ၎ဌာနမ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အေထာက္အထားခိုင္လံုေသာေၾကာင့္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းေျမဂရံအား နဂိုမူလပို္င္ရွင္ဦးေက်ာ္ျမင့္သို႔ ျပန္လည္လႊဲအပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ျပည္သူပိုင္သိမ္းလႊဲအပ္စာရြက္မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
၁၉၇၇ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီ၁ရက္တြင္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕သမ၀ါယမဦးစီးဌာနမွ သမေဆးခန္းဖြင့္ရန္ အဆိုပါ ဦးေက်ာ္ျမင့္ပိုင္ ဆိုင္ခန္း(၄)ခန္းအား တစ္လလ်ွင္ သံုးရာက်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္ အခ်ိန္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဆက္မငွားလို၍ ဆိုင္ခန္းျပန္အပ္ရန္ ေျပာေသာ္ အဆိုသမဌာနက အခန္းျပန္မအပ္ျခင္းေၾကာင့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ စကား အေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သမဌာနက ဆိုင္ခန္းအား  အျခားသူမ်ားကို တဆင့္ဆိုင္ ငွားစားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ဦးေက်ာ္ျမင့္က သက္ဆိုင္ရာမွ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတရာ ထူးျခားမႈမရိွခဲ့ေပ ၊ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရလာကာ ေျမဂရံနာမည္ေပါက္ သူ၏ဇနီး ေဒၚခင္စန္းရီအား မိမိပိုင္ ဆိုင္ခန္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူခိုင္းခဲ့ရင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာကြန္လြန္သြားေၾကာင္း အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေအာင္၏ ေျပာခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအျပင္၂၀၁၀ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီ ၂၂ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ စာမ်က္နွာ(၁၃)၌ ဦးေက်ာ္ျမင့္နွင့္ ေဒၚခင္စန္းရီတို႔ ပိုင္သည့္ အထက္ပါဆိုင္ခန္း(၄)ခန္းအား နိုင္ငံပိုင္ေလလံပစၥည္းအျဖစ္ ေၾကျငာျခင္းခံရသည့္အတြက္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေအာင္နွင့္ ေဒၚခင္စန္းရီတို႔မွာ မေက်နပ္၍ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၎ဌာနမွသက္ဆို္င္ရာ အခြန္ဦးစီးမႈး၊ ေျမစာရင္းဦးစီးမႈူးနွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ သမဦးစီးမႈးမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ အမွန္တကယ္ဦးေက်ာ္ျမင့္ မိသားစုပိုင္ဆိုင္ခန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ဌာမွေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္စာရြက္မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
၎ေလလံနွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ေက်ာ္နွင့္ေဒၚခင္စန္းရီတို႔က ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဂၢလိပို္င္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ရံုးအမွတ္(၁)သို႔ တိုက္ရိုက္တင္ျပတိုင္ၾကားရာတြင္ အဆိုပါေလလံဆိုင္ခန္းအား ရပ္ဆိုင္းေစၿပီး(၁)နွစ္ေက်ာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းေလလံမွာ မတရားလုပ္ႀကံမႈျဖစ္၍ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာရိွရက္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အဆိုပါေလလံဆိုင္ခန္း(၄)ခန္းအား ရပ္ဆိုင္းသည္မွ ဖ်က္သိမ္း/ရုတ္သိမ္းဆိုသည့္ စကားသာေျပာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မဲသမဌာနမွ ေသာ့ခတ္သိမ္းယူထားသည္မွာလည္း အဆိုပါေလလံကိစၥနွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ယူထား သူဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။
ယင္း၂၀၁၀ခုနွစ္ေလလံတြင္ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခု(၁၁၀)ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ သတင္းျဖစ္သည္၊ ၎ေလလံတင္ပစၥည္းအနက္ အထက္ပါေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွ ဆိုင္ခန္းမွလြဲ၍ က်န္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေလလံေအာင္သူမ်ားကို ေရာင္းခြင့္ ျပဳေနေၾကာင္း၊ လက္ရိွပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အဆိုပါဆိုင္ခန္း(၄)ခန္း ေျမဂရံသက္တမ္းမွာလည္း ၂၀၁၆ခုနွစ္အထိ နွစ္၂၀ဂရံ သက္တမ္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရသည္။
အဆိုပါကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရိွဂရံလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ သူဦးေက်ာ္ေအာင္က“တကယ္ေတာ့က်ဳပ္တို႔ မတရားခံရတာပါ၊ နည္းအမ်ိးမ်ိဳးနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ကို ဒုကၡေပးေနတာ၊ နိုင္ငံေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ ဘယ္ေလာက္ ၾကသြားနိုင္သလဲဆိုတာ ေျပာစရာ ျဖစ္လာေတာ့မယ္၊ နိုင္ငံေတာ္ေလလံထဲ ပါရေအာင္က်ဳပ္တို႔က ဥပေဒနဲ႔အညီ ေနထိုင္ေနတာပဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔က်ဳပ္ဆိုင္ခန္းက ေလလံျဖစ္ရတာလဲ၊ နားမလည္ေအာင္ပါပဲ၊ က်ဳပ္ကမေက်နပ္ဘူး ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လုပ္မယ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ဦးေက်ာ္ေအာင္၏ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ကလည္း “ကၽြန္မ အသက္၆၅နွစ္ရိွၿပီ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မတရားတာ မလုပ္ဘူး၊ ကၽြန္မ ေယာက္က်ားရဲ႕ ညီအတြက္ ကၽြန္မတို႔မွာ တာ၀န္ရိွတယ္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟုတ္မဟုတ္ ကၽြန္မတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ၊ မွန္တယ္ဆုိရင္ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေၾကာက္တတ္ဘူး ၊ဒီကိစၥကို ဆက္လုပ္သြားမွာပါ”ဟု အထက္ပါေဒၚစန္းစန္းျမင့္က ဆိုသည္။

အထက္ပါဆိုင္ခန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနအရာရိွ ေဒၚခင္တင့္အား ဆိုင္ခန္းေသာ့ခတ္ သိမ္းထားျခင္း သိလို၍ေမးရာ“ကၽြန္မကေျပာင္းလာတာ မၾကာေသးဘူး၊ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦးဆိုၿပီး သမမွာစာရင္းသြင္းထားလို႔ က်မတို႔ဌာနက သိမ္းထားရတာပါ၊ ဒီလိုလုပ္ရတာကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္က အရင္သမဌာန လုပ္ခဲ့ခုလိုျဖစ္ရတာပါ၊ ဘာေျပာရမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး၊ ရံုးခ်ဳပ္မွာလည္း ဒီလိုပဲစာရင္းရိွေနပါတယ္၊ တကယ္လည္း ဦးေက်ာ္ျမင့္နဲ႔ဇနီးပိုင္ဆိုင္ခန္းဆိုတာ အေထာက္အထားရိွပါတယ္၊ အထက္ညႊန္ခ်ဳပ္အမိန္႔ရရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ဆိုင္ခန္းေသာ့ျပန္ေပးဖို႔ အသင့္ပါပဲ”ဟု ၎အရာရိွကဆိုသည္။

ေျမဂရံအေထာက္အထားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဦးစီးအရာရိွ ဦးစိုင္း၀င္းမင္းကိုက “ျဖစ္စဥ္အရ ဆိိုရင္ေတာ့ လက္ရိွေျမဂရံကပဲ တရား၀င္ပါတယ္၊ ဒီလိုဂရံျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေနာ္တို႔ရံုးက ေျမရာဇ၀င္ေတြကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး အထက္အစိုးရရံုးအဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပီးမွ ဂရံဆိုတာထြက္ေပၚလာတာပါ၊ ေလလံလုပ္ရင္ေလလံစြဲသူနဲ႔ အစြဲခံရသူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရံုးကို အသိေပးၿပီးမွ လုပ္လို႔ရပါတယ္၊ လုပ္ခ်င္လုပ္လို႔မရဘူး”ဟု အဆိုပါရံုးအရာရိွက ရွင္းျပထားသည္။
လက္ရိွအေနအထားအရ အဆိုပါေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ရိွ္ ယင္းဆိုင္ခန္းေရွ႕ မ်က္နွာစာတြင္ ထီဆိုင္၊အေၾကာ္ဆိုင္မ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရိွကာ သမဌာနမွ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းေနၾကသည္ဟုလည္း ေစ်းသည္အမ်ိဳးသီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
၎သိမ္းဆည္းခံရေသာ ဆိုင္ခန္းကပ္လ်က္ရိွ သကၤန္းပရိကၡရာ ဆိုင္ရွင္ဦးေက်ာ္ဇံဆိုသူက“၁၉၈၈ထဲက ကၽြန္ေတာ္ ေစ်းေရာင္းေနတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာက္မဲသားပါ၊ အသက္၆၀ေက်ာ္ေနျပီ ေလမတရားတာကို မႀကိဳက္ဘူး၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းလိုပဲ ဒီကိစၥေကာင္းေကာင္းသိတယ္၊ ဦးးေက်ာ္ျမင့္မိဘေတြ အေမြေပးခဲ့တာ အမွန္ပဲ”ဟု ဦးေက်ာ္ဇံကဆိုသည္။
ယင္းေၾကာင့္အဆိုပါေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ရိွ သမဌာနသိမ္းထားေသာ ဆိုင္ခန္း(၄)ခန္းမွာ မတရားသိမ္းထဆည္းခံရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ားနွင့္ ဆိုင္အနီး၀န္းက်င္ ေဒသခံမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။
ထြန္းထြန္း၊စိုးမင္းနိုင္။
The Myanma Age