ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံး၌ လူခုႏွစ္သန္း ေသဆုံးခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 01:11:00 PM


ကုလသမဂၢ မတ္ ၂၅

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ၌ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ေရာဂါဘယ
မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ ခုနစ္သန္း ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (ဒဗလ်ဴအိတ္ခ္်အို)က မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကား သည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား၊ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာရွင္ မ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း ဒဗလ်ဴအိတ္ခ္်အို ၏ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူအမ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးရမႈ ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ ေရာဂါမ်ား အနက္အမွတ္စဥ္ ၈ ေနရာ ၌ ေလထုညစ္ညမ္း မႈ ရွိေနသည္။ကမၻာေပၚတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူမ်ားထဲတြင္ လူဦးေရေျခာက္သန္း နီးပါးသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ တြင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေပၚ တြင္ ဝင္ေငြအနည္းပါးဆုံးသာရရွိၾကေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အလယ္ အလတ္ ဝင္ေငြရရွိေသာ ေဒသမ်ားမွျပည္သူမ်ားအနက္ ၃ ဒသမ ၆ သန္း သည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား စြဲကပ္ေသဆုံးရၿပီး ယင္းတို႔ အထဲတြင္ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေသာ ျပည္သူမ်ား မွာ ေနအိမ္ျပင္ပေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေၾကာင့္ ေသဆုံးရသည္ဟု ဆိုသည္။

ပီတီအိုင္
MOI Webportal Myanmar