လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တပ္မေတာ္က်င့္သံုးေနသည္ ဆိုျခင္းမွာ စြပ္စြဲျခင္းသာျဖစ္ဟု သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 09:16:00 PM


တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု ဟားဗတ္တကၠ သိုလ္၊ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း၏ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရာ ဌာနကျပဳစုခဲ့ သည့္စာတမ္းတြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က မတ္ ၂၅ တြင္ ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ေလးႏွစ္ၾကာျပဳစုခဲ့သည့္ အဆိုပါ စာတမ္းမွာ “အရပ္သား-လက္နက္ကိုင္ မခြဲျခားဘဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ မူ၀ါဒေရးရာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ တြင္ ျပည္သူမ်ားအား စစ္ဗ်ဴဟာတြင္း ခ်မွတ္အသံုးခ် ကာ ပစ္ခတ္မႈ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးရဲထြဋ္က “ဒီစာတမ္းတစ္ခုလံုးကို ေသခ်ာမဖတ္ရေသးေပမယ့္၊ အထဲမွာပါတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္က်င့္သံုးေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီလိုေျပာတာ လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္တြင္းမွာက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးရွိလာရင္ သိလာ ခဲ့ရင္ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူတာမ်ိဳးရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

စာတမ္းတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္ (အမဲေရာင္) နယ္ေျမမ်ိဳးတြင္ ျမင္ သည္ႏွင့္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ပစ္ခတ္၍ရသည္ဟု စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးထားသည္ဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္တပ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားအရ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ မရွိသည့္ အရပ္သားမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ပစ္ခတ္မႈ ခြင့္မျပဳထားေသာ္လည္း မိမိအား ရန္မူလာသည့္ အေနအထား၊ တိုက္ပြဲအေျခအေနအရ ေရွာင္တိမ္းရန္ခက္သည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ သည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္မရွိသည့္ (အမဲေရာင္) နယ္ေျမ တြင္ အရပ္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈ ခြင့္မျပဳထားဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

ျမန္္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲဗ်ဴဟာ ေျမပံုအေျခအေနမ်ားအရ နယ္ေျမအေရာင္ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တပ္တြင္းမွခ်ိဳးေဖာက္လာပါက ေသဒဏ္ထိခ်မွတ္ခဲ့ ၿပီး ယခုအခါ တစ္ကၽြန္းက်ခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟုလည္း ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

“အခုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္နဲ႔ပဲ သက္ေသျပခ်င္ပါတယ္၊ အခုခ်ိန္ က တပ္မေတာ္အတြက္ လံုး၀ကို အမွားမခံရမယ့္ အေနအထားပါ၊ လာေရာက္ၿပီး တိက်တဲ့ တိုင္ၾကားစာ ေတြနဲ႕တိုင္ပါ၊ တပ္က အေရးယူတဲ့စနစ္ရွိပါတယ္၊ တပ္ကိုယ္တိုင္က ခ်ဳိးေဖာက္ခြင့္ေပးထားတာ မဟုတ္ ပါဘူး” ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ စစ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး စာတမ္းတြင္ အႀကံျပဳေျပာ ဆိုထားသကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းသီးသန္႔ပို႔ခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟုလည္း ဦးရဲထြဋ္ကဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese