ပဋိပကၡအတြင္း အၾကမ္းဖက္ ခံရသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီး စာရင္းေကာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 09:35:00 AM


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ခံခဲ့ရသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား စာရင္းကို ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး (RWU) ဥကၠ႒ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမွ မသီတာေထြး အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈမွ စတင္ကာ ပဋိပကၡအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ား၏ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ စသည့္ အၾကမ္းဖက္ ခံမႈမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူကာ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ အစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ က်င္းပေနသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္လည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈမ်ားကို ေကာက္ယူသြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလားတူ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ဆိုသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခန္းက႑မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈ ေနရာတြင္ ပိုမို ပါဝင္လာႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ RWU ညီလာခံကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေနေၾကာင္း RWU ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေဒၚေစာစံၿငိမ္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အရက္ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းမႈ ျပႆနာမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး ညီလာခံတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္က တင္ျပသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံးကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၌ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ တတိယအႀကိမ္ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ေရာက္မွသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ခင္ေမာင္ေအး)
The Voice Weekly