ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ မူလပထမ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 03:51:00 PM


၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔ကုိ တရားဝင္စစ္ေၾက ညာ၍ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာေန႔၊ ထုိေန႔ကုိအစြဲျပဳ ၍ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ၁၉၅၅ခုႏွစ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔ ကုိ တပ္မေတာ္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပလာခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ေလာ၊ တပ္မေတာ္ေန႔ေလာဟူ၍ ေရးသားၾကသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈၾကရပါသည္။ အမွန္က တပ္မေတာ္ေန႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း စစ္ဝန္ႀကီးဘဝ ဂ်ပန္ေခတ္ အခါ ကပင္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္အားသတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေခတ္ေ ဟာင္း သတင္းစာ အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသက္ရွိ ထင္ရွားရွိစဥ္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္က ဇန္နဝါရီ၂ရက္ေန႔ကုိ တပ္မေတာ္ေန႔ဟု အသိအမွတ္ျပဳကာ တပ္ မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ၾကပုံကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃ဝ၆ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလျပည့္ေက်ာ္ ၇ရက္) ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္သူရိယသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ သမုိင္း အေထာက္အထားကုိ ေတြ႕ရွိလုိက္ရ၍ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

တပ္မေတာ္ေန႔က်င္းပျခင္း

ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီးက ဗမာ့ တပ္မေတာ္သည္ ျပ႐ုပ္မဟုတ္ဟု မိန္႔ၾကားျခင္း၊

ဇန္နဝါရီ ၂ရက္ေန႔ကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႔ဟူ၍ အသိ အမွတ္ျပဳသည့္အတုိင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈နာရီတိတိ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္ ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပေၾကာင္း၊ ထုိတပ္မေတာ္ေန႔သုိ႔ ၾကြေရာ က္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီး မ်ား၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အႀကံ ေပး အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံေပး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းစာဆရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ” ဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ လာေရာက္ၿပီး စစ္ေရးျပၾကသည့္တပ္မ်ားမွာ စစ္ဝန္ႀကီး ႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ဌာနတပ္မ်ား၊ စစ္ဦးစီး အဖြဲ႕႐ုံး ေလ့က်င့္ေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ရင္း အမွတ္ ၄၊ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္၊ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးတပ္၊ အခ်က္ျပ ဆက္ သြယ္ေရးဌာနႏွင့္ စစ္ပညာဌာနပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနအသီးသီးတုိ႔မွ တပ္ေပါင္းမ်ားစုံလင္သည့္ နံနက္ ၇နာရီတိတိ အခ်ိန္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အလံကုိ လႊင့္တင္ၾက၏။ အလံ ေတာ္ႀကီး ကား ဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႔အဖုိ႔ အထူးပင္ပနံ သင့္လွေပသည္။

စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီး မၾကြေရာက္လာခင္ အခမ္းအနားမွဴးတုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္အလံႀကီးႏွင့္စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီးအား အ႐ုိအေသျပဳရမည့္ အခမ္းအနားကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ အမိန္႔ ေပး၍ ျပင္ဆင္ၾက၏။ နံနက္ ၈ နာရီထုိးသည့္အခါ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီးသည္ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္တကြ ကုိယ္ရံေတာ္ ဗုိလ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ၾကြေရာက္လာ၏။

သတ္မွတ္ ထားေသာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ေသာ အခါအ ခမ္းအနားမွဴးက ႏုိင္ငံေတာ္အလံႀကီးကုိ အ႐ုိအေသျပဳဟု တစ္ခဲနက္အမိန္႔ေပးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္စစ္သည္ေတာ္ ရဲမက္ မ်ားႏွင့္တကြ ၾကြေရာက္ လာေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား က ႏုိင္ငံေတာ္အလံႀကီးကုိ အ႐ုိ အေသျပဳရ၏။ ၄င္းေနာက္ တစ္ဖန္ စစ္ သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက စစ္ ေသနာ ပတိခ်ဳပ္ႀကီးအား အ႐ုိအေသျပဳရျပန္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းစာမ်ားက ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ျခင္းအမႈတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾက၏။ တပ္မေတာ္ ေန႔က်င္းပသည့္ကြင္းႀကီး မွာ ကား စစ္ဗုိလ္မ်ား၏ဓား၊ စစ္ သည္ေတာ္မ်ား၏ လွံစြပ္ေရာင္မ်ားျဖင့္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိေတာ့၏။ အလံေတာ္ႀကီးႏွင့္ စစ္ ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီးအား အ႐ုိအေသျပဳ သည့္အခါ တပ္ မေတာ္၏ စစ္တီးဝုိင္းက တီး မႈတ္ရ၏။တီးမႈတ္သည့္ ခရာသံမ်ား၊ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ တက္ဖြယ္ရာပင္ ရွိေတာ့သည္။

တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ မီးကိုေရႏွင့္ သတ္လုိက္သကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္သက္ေနသည့္ အခါ အခမ္း အနားမွဴးက တပ္မေတာ္ေန႔ ႀကီး က်င္းပသည့္အေၾကာင္းကုိ စစ္ေသနာ ပ တိႀကီးအား သတင္းေပးပုိ႔ရသည္။ ၄င္း ေနာက္ အခမ္းအနားမွဴးႏွင့္အတူ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီးသည္ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ကုိယ္ရံ ေတာ္ မ်ားၿခံရံလ်က္စစ္သည္ ရဲမက္ ေတာ္ မ်ားကုိ လုိက္လံစစ္ေဆး၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စစ္တီးဝုိင္းက သာယာနာေပ်ာ္စြာ တီးမႈတ္ရ၏။ ရန္ကုန္သူရိယသတင္းစာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ပထမဆုံးဗမာ့ တပ္ မေတာ္ေန႔အခမ္္း အနားက်င္းပခဲ့ပုံကုိ အက်ယ္ တဝင့္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္က စစ္ေသနာပတိႏွင့္ စစ္ဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲရန္လွ်ိဳ႕ ဝွက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ သည္။ ဖက္ ဆစ္ဂ်ပန္လက္ ေအာက္၊ဂ်ပန္တုိ႔ ေပးထားေသာ အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ျမန္မာတုိ႔ ရယူထား ရသည့္ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္ လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရး အသင့္ ျပင္ထားရန္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကသူ၏မိိန္႔ခြန္းတြင္ အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလုိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ပထမဆုံးဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ ” စစ္သည္တုိ႔ မည္သည္မွာ တက္တဲ့အခါ တက္လုိက္၊ ဆုတ္တဲ့အခါ ဆုတ္လုိက္ပဲ။ ေနာက္ဆုံး တစ္ေ န႔မွာ ရန္သူမ်ားကုိ တကယ္ ကုိ ေခ်မႈန္းပစ္ရမယ္ဆုိတာကုိလည္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တာဝန္ခံ စစ္အရာရွိေတြက စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ႀကီးႏွင့္ တကြ စစ္ သည္ ေတာ္ရဲေဘာ္မ်ားသည္ သစၥာျပဳထားသည့္အတုိင္း အထက္အမိန္႔ကုိ တစ္ေဝမတိမ္း လုိက္နာၿပီး တုိက္ဖုိ႔ပဲရွိတယ္။ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး စိတ္ဓာတ္ေမြးၾကပါ။ စြမ္းရည္ သတိၱမရွိခဲ့ လ်င္ရထားသည့္ လြတ္လပ္ေရးဟာ တည္တံ့ေတာ့ မည္ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။

တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိလ်င္ အေသခံတပ္မ်ား ေတာင္ဖြဲ႕ထားၾကၿပီ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တပ္ မေတာ္ကလည္း ဒီလုိစိတ္ ဓာတ္မ်ိဳး ေမြးၾကပါ။ယေန႔ ဤအခ်ိန္ဤအခါကစၿပီးဗမာ့ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ သိဂုၤတၱရ ကုန္းေတာ္ကုိ ေရွး႐ႈ၍ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေသ ခံၿပီးရန္ သူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းမည္ဆုိတာကုိ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳ ၾကစုိ႔” ဟု စစ္ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ မိန္႔ခြန္း စ ကားေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္က အထက္ပါမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားအၿပီး ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ ေန႔တြင္ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္အနီး (ယခုေတာ္လွန္ ေရးပန္း ၿခံ) ေျမေနရာ၌ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားႏွင့္ တပ္ထြက္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပကာ ေအာက္ပါအတုိင္းအတုိဆုံးႏွင့္ အရွင္းလင္းဆုံးအ ထိေရာက္ဆုံး မိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

” ရဲေဘာ္တုိ႔၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ အခု စစ္ေျမျပင္ကုိထြက္ရမယ္။ ဆင္းရဲမယ္၊ ငတ္မယ္၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္။ ဗမာပီပီ ဗမာ့ေသြးကုိ ျပပါ။ အထက္ ဗုိလ္ေတြကလည္း သာတူညီမွ် ရဲေဘာ္စိတ္ထားပါ။ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ကတိေပးထား တဲ့အတုိင္း က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ရဲေဘာ္တုိ႔နဲ႔ အတူခ်ီတက္မယ္။ ဗမာ့ရန္သူကုိ ေခ် မႈန္းၾက။အနီးကပ္ဆုံး ရန္သူကုိ ရွာၿပီး တုိက္ၾက။ ဒါပဲ။ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ရက္ က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားေရွ႕တြင္ ကတိေပး ထား သည့္အတုိင္း စစ္ခ်ီထြက္ခဲ့ကာ ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ ကုိစစ္ေၾကညာလ်က္ ေတာ္လွန္ ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ထုိေန႔ကုိ မူလက ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဦးႏု၏ ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕အစည္းအေဝး၌ ” ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ ရွိသင့္ေၾကာင္း ၊ ထိုေန႔ကို သတ္မွတ္ ရာတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား အသက္ပဓာနမထားဘဲ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ကုိ တပ္မေတာ္ေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသင့္ ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔အားသတ္မွတ္ကာ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္ကိုမူ ဘာေၾကာင့္လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိက္ ၾကပါ သနည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ စူးစမ္းေဖြရွာရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။

သိန္းေအး

ရည္ၫႊန္း -
(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေပါင္းခ်ဳပ္
(The Key စာအုပ္တုိက္)
Popular Journal