စမတ္မ်က္မွန္သစ္မ်ားအတြက္ Ray-Ban၊ Oakley တို႔ႏွင့္ Google ပူးေပါင္းဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 03:51:00 PM


အေမရိကန္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းစုႀကီးသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ စမတ္မ်က္မွန္မ်ားကို ဖန္တီးေနၿပီး ယခုအခါ Ray-Banႏွင့္ Oakleyတို႔ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ တန္ဖိုးႀကီး မ်က္မွန္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့
Googleသည္ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ စမတ္မ်က္မွန္ အသစ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ Ray-Ban၊ Oakleyတုိ႔ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းစုႀကီးသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ စမတ္မ်က္မွန္မ်ားကို ဖန္တီးေနၿပီး ယခုအခါ Ray-Banႏွင့္ Oakleyတို႔ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ တန္ဖိုးႀကီး မ်က္မွန္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
Googleက ဆက္သြယ္ေနေသာ မ်က္မွန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ Oakleyႏွင့္ Ray-Banတို႔အျပင္ Vogue-Eyewear၊ Alain Mikliတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Googleသည္ ၎တို႔၏ အဆင့္ျမင့္ စမတ္မ်က္မွန္မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္မိတ္ဆက္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

အင္တာနက္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းစုႀကီး အျဖစ္မွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေနရာယူလာေသာ Googleသည္ စမတ္မ်က္မွန္မ်ားတြင္ အသံျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ မ်က္လံုး အေနအထားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစသည့္ အာရံုခံ စနစ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းလာမည္ဟု သတင္းႀကီးေနသည္။ Googleက ၎တို႔၏ Google Glass မ်က္မွန္ ဝတ္ဆင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား အခက္အခဲ မရွိေစရဟုလည္း အာမခံထားသည္။

Googleမွ ပညာရွင္ တစ္ဦးက “ကိုယ့္ဖုန္းကို အဖြင့္အပိတ္ လုပ္သလိုပဲ မ်က္မွန္ကိုလည္း အဖြင့္အပိတ္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ Google Glassသည္ Wi-Fiျဖင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သလို စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးမွတစ္ဆင့္ Wireless Tether ျပဳလုပ္ၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ လတ္တေလာတြင္ Google၏ Developerမ်ားသည္ စမတ္မ်က္မွန္မ်ားအတြက္ Appမ်ားကို ဖန္တီးေနဆဲဟုလည္း သတင္းထြက္လွ်က္ရွိသည္။

Planet Myanmar Network