ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စကားျဖင့္ သႀကၤန္မ႑ပ္ ဆိုင္းဘုတ္ စိုက္ထူက ဒဏ္ေငြ ဆယ္သိန္း ေဆာင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 02:22:00 PMသႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူ လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းေကာက္ ခံသြားမည္ဟု ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အ စိုးရအဖြဲ႕က စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထား သည္။

မ႑ပ္မ်ားအား ျမန္မာအမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ တို႔ကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အမည္အစား အမည္ေျပာင္း လဲစိုက္ထူ ပါက ဒဏ္ေၾကးက်ပ္ ၁ဝ သိန္း ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ဒဏ္ေၾကးကို အာမခံ ေၾကး တင္သြင္းေငြမွ ျဖတ္ေတာက္ထားမည္ ဟု သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ မ႑ပ္မ်ားထံမွ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရတို႔က ရရွိခဲ့သည္။

အာမခံေငြကို ရန္ကုန္စည္ပင္ လမ္း တံတားဌာနက မ႑ပ္အႀကီးမ်ား အတြက္ က်ပ္ ၇၅ သိန္းႏွင့္ မ႑ပ္ အလတ္မ်ားအ တြက္ က်ပ္ ၄၅ သိန္း ေကာက္ခံ ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သႀကၤန္ မ႑ပ္အႀကီး ၅၇ ခု ႏွင့္ အလတ္ ၃၆ ခုကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ မွ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး မ႑ပ္ႀကီးမ်ားကို လူ စည္ကားရာျပည္လမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္ လမ္း၊ ဆရာစံလမ္းႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းတို႔တြင္လည္း ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

မ႑ပ္မ်ားေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားပ်က္ စီးပါက မူလတန္ဖိုး၏ သံုးဆ၊ သႀကၤန္ ၿပီး ကာလ မ႑ပ္မဖ်က္သိမ္းပါက တစ္ရက္ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ သတ္မွတ္ေရ ပိုက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲပါက က်သင့္ ေရဖိုး၏ သံုးဆ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း အာမခံေပးသြင္းေငြမွ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က သ တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္ႏွစ္က သႀကၤန္မ႑ပ္ ၄၁ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၃၄ ခုမွာ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပး ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒဏ္ေၾကးေငြ ေကာက္ခံမႈတြင္ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္မႈ မရွိျခင္း၊ မ႑ပ္ အမည္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္း၊ မ႑ပ္ မ်ား၌လင့္စင္ ထုိးျခင္း၊ ရန္ကုန္ စည္ပင္သန္႔ ရွင္းေရး ဌာနႏွင့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ ဌာနပိုင္ပစၥည္း မ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ၄င္းတို႔ပိုင္ ပစၥည္း ပ်က္စီးမႈအတြက္ ျပန္ လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝမာထြန္း


Popular Myanmar News Journal