ခြဲစိတ္ေမြးဖြားသူ ကေလးငယ္မ်ား အ၀လြန္ေရာဂါခံစားရႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 09:54:00 PM


ခြဲေမြးထားေသာ ကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ အ၀လြန္သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း လန္ဒန္အင္ပါယာေကာလိပ္ သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။
သဘာ၀အတိုင္းေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ားထက္ ခြဲေမြးသည့္ကေလးမ်ားသည္ အသက္ႀကီးလာသည့္အခါ ၎တို႔၏ ေလးပံုတစ္ပံုတြင္ အ၀လြန္ လာေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕ ကဆိုသည္။
“ခြဲေမြးတာဟာ မိခင္အခ်ိဳ႕ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေမြးဖြားနည္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သလုိ ရံဖန္ရံခါ အသက္ကယ္ဖို႔အတြက္ ခြဲေမြးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြဲေမြးျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္မွာျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို နားလည္ထားဖို႔ လိုသလို ခြဲေမြးဖို႔စဥ္းစားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုလည္း သတင္း အခ်က္အလက္အစံုအလင္ ေျပာျပထားၿပီးမွခြဲေမြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခိုင္းသင့္ပါတယ္”ဟု ဦးေဆာင္သူ သုေတသီ ပါေမာကၡ Neena Mod ကဆိုသည္။
PLOS ONE ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ ျပခဲ့ေသာ အဆိုပါသုေတသနတြင္ ခြဲစိတ္၍ မီးဖြားသူမိခင္ (၃၈၀၀၀)ဦးကို ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုမိခင္မ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူကေလးမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်ခႏၶာကိုယ္ထုထည္အၫႊန္းကိန္း (Body Mass Index – BMI)  သည္ သဘာ၀အတိုင္းေမြးဖြားလာသူမ်ား ထက္0.5 kg/m2 ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခြဲစိတ္၍ ေမြးဖြားထားသူမ်ားသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္လြန္ကဲရန္ (၂၉)ရာခုိုင္ႏႈန္း၊ အ၀လြန္ရန္ (၂၂)ရာခုိင္ႏႈန္း အႏၲရာယ္ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။
“အူထဲမွာရွိတဲ့ အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားေတြဟာ ခဲြေမြးတဲ့ကေလး ႏွင့္ သဘာ၀အတိုင္း ေမြးဖြားတဲ့ကေလးေတြမွာ အမ်ိဳးအစားမတူပါဘူး။ သဘာ၀အတိုင္းေမြးဖြားစဥ္ ကေလးငယ္ကို ေမြးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖိညႇစ္ထားမႈေၾကာင့္ မ်ိဳးဗီဇ တခ်ိဳ႕ သတိၱႂကြလာၿပီး ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားစတင္ လည္ပတ္လာေလ့ရွိပါတယ္”ဟုသုေတသီ Matthew Hyd ကဆိုသည္။
ခြဲစိတ္မီးဖြားျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္၌ အ၀လြန္လာျခင္းတို႔ ဆက္စပ္မႈသည္ ကေလးငယ္၏ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား အျပည့္အ၀ အလုပ္မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အူလမ္းေၾကာင္း အတြင္း အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယား မစံုလင္ ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ သည္ဟုသုေတသီမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။
သီဟ
Ref: NMD
Health Updates Journal