ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ကုိ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ အထူးအာ႐ံုစုိက္ရွာေဖြ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 08:38:00 PMေအအက္ဖ္ပီ

ကြာလာလမ္ပူ၊ မတ္လ ၂၅

မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းပုိင္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္အား ရွာေဖြမႈအားလံုးကုိ ယခုအခါ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပုိင္းလမ္းေၾကာင္း (southern corridor)၏ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ အထူးအာ႐ံုစုိက္၍ ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း မေလးရွားယာယီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဟစ္ခ်္မူဒင္ ဟူုစိန္က ေျပာခဲ့သည္ဟု မတ္လ ၂၅ ရက္က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

အဂၤါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ရွာေဖြေသာ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းကုိ ေလွ်ာ့ခ် ကာ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္း၏ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ အထူးအာရံုစုိက္၍ ရွာေဖြေန ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အင္တိုက္အားတုိက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အင္တုိက္အားတုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာမို႔ စိန္ေခၚ မႈဟာ သံတမန္ေရးရာ စိန္ေခၚမႈ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အခုအခါမွာ အဓိကက နည္းပညာပုိင္းနဲ႔ စီမံေထာက္ ပံ့ေရးပိုင္း ျဖစ္လာပါၿပီ” ဟု ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တု အခ်က္အလက္မ်ားအား ၿဗိတိန္အင္မာဆက္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ၿဗိတိန္ေလေၾကာင္း မေတာ္တဆမွႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ (AAIB)တုိ႔က မည္ကဲ့သုိ႔ ေလ့လာ သ႐ုပ္ ခြဲခဲ့ေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့ရာတြင္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ၿဗိတိန္အင္မာဆက္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္ တုေပၚမွေန၍ တုိင္းတာပါက ရွိမည့္ေလယာဥ္၏ ႏိႈင္းရအရွိန္ကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိင္မည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ဒုတိယ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိထားသည္။

“ဒီ ႏိႈင္းအရေရြ႕လ်ားမႈေပၚ မူတည္ၿပီး၊ လက္ခံရရွိတဲ့ ႀကိမ္ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ႀကိမ္ႏႈန္းေတြဟာ ပံုမွန္တန္ ဖုိးနဲ႔ ကြဲျပားၾကပါတယ္။ ျဖတ္သြားတဲ့ ကားတစ္စီးဟာ ခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ျဖတ္သြားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အဲဒီကားရဲ႕ အသံေျပာင္းလဲေနသလိုမ်ိဳးနဲ႔ အလားသ႑ာန္ တူပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ေလ့လာသ႐ုပ္ခြဲမႈေတြ ျပေနတာက အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပုိင္းလမ္းေၾကာင္း (northern corridor) နဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈ အရမ္းနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္ပုိင္းလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ေတာ့ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈ အားေကာင္းပါတယ္” ဟုလည္း ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

“အဲဒီေလယာဥ္နဲ႔ ေျမျပင္ေလေၾကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းအၾကား အခ်ိန္ ၀၀၁၉ UTC (Coordinated Universal Time 00:19) မွာ အခ်က္အလက္ေပးပုိ႔မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီထုတ္ လႊင့္မႈကုိ နားမလည္ႏုိင္ေသးတာမို႔ ဆက္လုပ္မယ့္ အလုပ္ေတြေပၚ မူတည္ေနပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္း၊ ေတာင္ပုိင္းလမ္းေၾကာင္း၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း စေသာေနရာ မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ယခုအခါ ရပ္တန္႔လိုက္ကာ ေတာင္ပုိင္းလမ္းေၾကာင္း (southern corridor) ၏ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ အထူးအာ႐ံုစုိက္၍ ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္။

Mizzima