အထူးခရီးသြား အာမခံ အမ်ဳိးအစားကို ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံထားရွိ ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/08/2014 10:43:00 AM


ရန္ကုန္ ေမ ၆

ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားအား ထပ္မံလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အထူးခရီးသြား အာမခံ အမ်ဳိးအစားကို ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံထားရွိ ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အာမခံႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အာမခံ ထားရွိပါက စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအရ ၄င္းတို႔၏ ေငြစာရင္းတြင္ ေဒၚလာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ယခုအခါတြင္ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ မူတည္၍ ေဒၚလာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုလည္း ခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းအထူးခရီးသြား အာမခံသည္ မိုင္ ၁ဝဝ အထက္ အေဝးေျပး ခရီးလမ္းတြင္ ခရီးသြား လာေနၾကသူမ်ား မျဖစ္မေန ထားရွိရမည့္ အထူးခရီးသြား အာမခံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံ တစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ယူနစ္အထိ အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အထူးခရီးသြား အာမခံကို ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားက ကိုးလတာကာလ အတြင္း ပထမဆံုး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၂၈ ရက္မွ စတင္ၿပီး ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္တြင္ အသက္အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ ေငြပို႔ေငြသယ္ အာမခံ၊ ေငြသားလံုၿခံဳမႈ အာမခံ၊ သမာဓိအာမခံ၊ အလံုးစံု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ အမ်ဳိးအစား ေျခာက္မ်ဳိးကို ကနဦးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

စိုးမိုး

ျမ၀တီ