မားစ္ၿဂိဟ္ေပၚမွာ ၿဂိဳဟ္သားေတြ တစ္ကယ္ရွိတယ္ဆုိတာ ယုံၾကည့္သြားေစမယ့္ NASA ရဲ႕ ဓာတ္ပုံမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/08/2014 04:36:00 PM

Mars ၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ ၿဂိဳဟ္သားေတြ တစ္ကယ္ရွိတဲ့အေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ ဇာတ္လမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ၾကဖူးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မယုံတစ္ဝက္ ယုံတစ္ဝက္ပါပဲ။ ဘယ္သူမွလည္း မျမင္ဖူးၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ နာဆာအဖြဲ႔က ရုိက္လာတဲ့ ေအာက္ပါ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္၊ ၿဂိဳဟ္သားေတြကုိ မယုံၾကည္တဲ့လူေတြက မယုံတစ္ဝက္ ယုံတစ္ဝက္ ျဖစ္လာၾကမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကေတာ့ ယုံၾကည္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုတ္သင္

ႂကြက္

ႂကြက္ ပုတ္သင္

Computer ျဖင့္ Zoom ဆြဲျပထားသည့္ပုံ

လွပေသာ မားစ္ ေလဒီ

လူမ်က္ႏွာ

အသဲပုံမ်ား

ၿဂိဟ္သား ဦးေခါင္း

Myanmar CNN (www.YgnNews.com)