ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရစာရင္း ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/08/2014 03:30:00 PMရန္ကုန္၊ ေမ ၇

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈက ရရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရစာရင္းကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရစာရင္း၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရ၊ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ လူဦးေရမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က လုံၿခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္း ၉၄၂ စု လူဦးေရအားျဖင့္ ၁ ဒသမ ၁၇ သန္းကို မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေကအုိင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၅ စု၊ ေက်းရြာအားျဖင့္ ၉၇ ရြာသာ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ အစဥ္အဆက္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ “ဝ” ေဒသတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအျပင္ မိုင္းလား၊ ကိုးကန္႔ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပါ ေကာက္ယူ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွအပ က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေဒသမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ လူမ်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ သေကၤတ (Code) သတ္မွတ္ရာတြင္ လူမ်ဳိး သတ္မွတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈ၊ လြဲေခ်ာ္ေနမႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု အမည္မ်ား ေဖာင္းပြေနမႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုတည္းကို ေဒသႏၲရ အေခၚမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ ေဖာ္ျပမႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု ႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမႈ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးစာရင္းကို အေျခခံကာ ေကာက္ယူခဲ့သျဖင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့မႈ စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ ဆက္လက္ ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စာရင္းေကာက္ယူရန္ စာရင္းေကာက္ တစ္သိန္းခန္႔၊ စာရင္းစစ္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

The Voice Weekly