ဘဂၤါလီ ကုိးသိန္းေက်ာ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ က်န္ေနေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/08/2014 11:13:00 AM


ဟိန္းကိုစိုး| ၾကာသာပေတးေန႔၊ ေမလ ၈ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ ထပ္တိုးထားသည့္ကာလ တစ္လသာက်န္ေတာ့ေသာ္လည္း က်န္ရွိ ဘဂၤါလီဦးေရ ၁၀ သိန္းေက်ာ္တြင္ ကုိးသိန္းေက်ာ္ ေကာက္ရန္က်န္ေနေသးသည္ဟု ေမလ ၇ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အတြင္း ျပည္လံုးကၽြတ္ေကာက္ခံခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ထပ္မံေကာက္ယူရန္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ စတင္၍ ရက္သတၱ ပတ္ ရွစ္ပတ္ (ႏွစ္လ)အထိ တိုးျမႇင့္ထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ထပ္တိုးကာလအတြင္း က်န္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို အေကာက္ခံဖို႔ ညိႇႏိႈင္းပါဦးမယ္။ သန္ဘက္ ခါလည္း ရခိုင္ကိုသြားၿပီး အဲဒီကိစၥကိုလည္း ထပ္လုပ္ပါဦးမယ္။ ေမလေနာက္ဆံုးရက္ထိ ႀကိဳးစားသြား မယ္”ဟု ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။

လက္ရိွရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စုစုေပါင္း ဘဂၤါလီဦးေရ ၁ ဒသမ ၀၅ သန္း (ဆယ္သိန္းငါးေထာင္)ထိ ရိွေန သည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊ သံတြဲခ႐ိုင္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၊ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္ႏွင့္ စစ္ေတြ ခ႐ိုင္ခ႐ိုင္ ငါးခုရွိသည့္အနက္ ဘဂၤါလီ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ ဘဂၤါလီအမည္ျဖင့္ ထပ္တိုးကာလအတြင္း အေကာက္ခံၿပီးျဖစ္သည္။

အမ်ားစုသည္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သံတြဲခ႐ိုင္မွ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္သည္ဟု သန္းေခါင္စာရင္း ဗဟိုေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေကအိုင္အို (ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕) ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း ရြာေပါင္း ၉၇ ရြာမွ လူဦး ေရ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရိွေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရိွေနေသးသည့္ ေက်းရြာ မ်ားကို ေကာက္ခံရန္ ေကအိုင္အို ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔ ေမလ ၁၃ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထပ္မံေတာင္းဆိုသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။

ယင္းမတိုင္မီအထိ အစိုးရဘက္မွ ေကအိုင္အိုသို႔ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ သုံးႀကိမ္တိုင္ ေတာင္းဆိုထားၿပီးေသာ္လည္း မည့္သည့္အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မွ မရရိွေသးဟု ၎ကဆိုသည္။

က်န္ရိွေနေသးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူဦးေရအခ်ဳိ႕ကို ထပ္တုိးကာလအတြင္း ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္ရိွသူမ်ားကို ဆက္လက္မေကာက္ဘဲ ခ်န္ရိွထားျခင္း၊ အျခားရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ ေကာက္ခံျခင္း၊ က်န္ရိွေနသူမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ က်န္ရိွသူအားလံုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ မဟုတ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စစ္တမ္းအျဖစ္ ေကာက္ယူျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းေလးခုျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ လ်ာထားသည္။ ထိုသို႔ေျဖ ရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ သန္းေခါင္စာရင္း အႀကံေပးအဖြဲ႔ ITAB ႏွင့္ ျပည္တြင္း လူဦးေရပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးစီးသည့္ ေရွ႕ေျပးစာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းစာရင္းတြင္ က်န္ရိွေနသည့္ ဘဂၤါလီစာရင္းႏွင့္ ကခ်င္ဦးေရစာရင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆံုးစာရင္းမ်ား ကိုမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

Mizzima Burmese