အသက္အရြယ္အလိုက္ လိုအပ္ေသာ အိပ္ခ်ိန္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 06:07:00 PM


ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ညဘက္အိပ္ခ်ိန္ (၉) နာရီ မွ (၁၀) နာရီ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ေန႔ဘက္တြင္ (၃) နာရီေက်ာ္ လိုအပ္ပါသည္။ ေတာက္ေလွ်ာက္ တစ္ဆက္တည္း (၃) နာရီ အိပ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေန႔ဘက္အိပ္ခ်ိန္မ်ား စုေပါင္းလိုက္လွ်င္ (၃) နာရီေက်ာ္ ရွိရမည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။

တြားသြားအရြယ္၊ လမ္းေလွ်ာက္စအရြယ္ႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ညဘက္အိပ္ခ်ိန္ (၉) နာရီမွ (၁၀) နာရီ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ေန႔ဘက္တြင္ အိပ္ခ်ိန္ (၂) နာရီ မွ (၃) နာရီခန္႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းတက္အရြယ္ကေလးငယ္ မ်ားသည္ ညဘက္အိပ္ခ်ိန္ (၉) နာရီ မွ (၁၁) နာရီ ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ညအိပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္း (၈) နာရီမွ (၉) နာရီခန္႔လိုအပ္ပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ ညဘက္အိပ္ခ်ိန္ (၇) နာရီမွ (၈) နာရီအထိ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ပထမ သံုးလ အရြယ္၌ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ ပိုမိုလိုအပ္လာပါသည္။

အိုမင္းမစြမ္းအရြယ္ႏွင့္ အသက္ႀကီးပိုင္းလူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္အိပ္ခ်ိန္ပမာဏ တူညီစြာ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ အိပ္သည့္ ပံုစံေျပာင္းလဲသြားတတ္ကာ ၾကက္အိပ္ၾကက္ႏိုးသာ အိပ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားထက္ အိပ္ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အိပ္ရာ၀င္၀င္ခ်င္း ခ်က္ခ်င္း အိပ္ေပ်ာ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ေစာစီးစြာအိပ္ရာ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေန႔လည္ေန႔ခင္း တေရးတေမာ အိပ္သင့္ပါသည္။

အိပ္ေရးပ်က္ထားပါက ပံုမွန္အိပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုအိပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အိပ္ေနစဥ္ ပတ္၀န္းက်င္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏ ႏိုးၿပီး ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ မအိပ္ရပါက ပိုမိုအိပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ တစ္ညလွ်င္ နာရီအနည္းငယ္မွ် အိပ္စက္ရံုျဖင့္ အိပ္ေရး၀သည္ဟု ထင္တတ္ၾကပါသည္။ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ နာရီအနည္းငယ္သာ အိပ္စက္ေသာညမ်ား မ်ားလာပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

တစ္ေန႔တာ အိပ္စက္ခ်ိန္ (၇) နာရီထက္ ေလ်ာ့နည္းသူမ်ားသည္ သက္တမ္းတိုသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ညဘက္အိပ္ခ်ိန္ကိုလံုေလာက္စြာအသံုးျပဳ၍အိပ္စက္ေသာ္လည္း ေန႔အခ်ိန္၌ မၾကာခဏ အိပ္ငိုက္ေလ့ရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ေရာဂါရွိမရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ အႀကံေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။တြားသြားအရြယ္ သို႔မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္စအရြယ္ - အသက္ (၉) လမွ (၂)ႏွစ္
မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ - အသက္ (၃) ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္
ေက်ာင္းတက္အရြယ္ကေလးငယ္ - အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ - အသက္ (၁၁) ႏွစ္မွ (၁၇) ႏွစ္
အရြယ္ေရာက္ေသာသူမ်ား - အသက္ (၁၈) မွအထက္


နွင္းဆီဖူးေလးမ်ား-Love BUDS