အိပ္စက္ျခင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 11:03:00 AM


(၁)ေျခပစ္လက္ပစ္ခုန္ခ်ျခင္း (the freefall))

ေမွာက္လ်က္အေနအထားျဖင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္ကာ ေခါင္းအံုး ေပၚတင္ထားၿပီး အိပ္သည့္ပံုစံ ျဖစ္ သည္။
ေမွာက္လ်က္အိပ္သည့္အေနအထား သည္ အစာေၾကလြယ္ေစသည္။

(၂) သေႏၶသား (the Fetus)

ေဘးတစ္ဖက္ေစာင္း၍ ေကြး အိပ္သည့္ပံုစံျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရသည္။ လက္ဝဲဘက္ေစာင္း အိပ္သည့္အခါ ႏွလံုး၊အဆုတ္စသည့္ အဂၤါမ်ားကို ဖိအားသက္ေရာက္ေစ သည့္အတြက္ လက္ယာဘက္ကိုသာ ေစာင္းအိပ္သင့္သည္။

(၃) သစ္တံုး (the log)

ေဘးတစ္ဘက္ေစာင္း၍ ေျခ လက္မ်ားဆန္႔တန္းလ်က္အိပ္သည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ ဤပံုစံသည္ ေက်ာ႐ိုး ဆစ္ကို ေျဖာင့္တန္းေစေသာေၾကာင့္ ခါးနာေဝဒနာရွိသူမ်ားအတြက္ အသင့္ ေတာ္ဆံုးပံုစံျဖစ္သည္။

(၄)တမ္းတသူ (the yearner)

ေဘးတစ္ဘက္ေစာင္း၍ လက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးေဘးသို႔ ဆန္႔ထုတ္ထား သည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ အစာေျခရည္ ပ်ိဳ႕ေသာေၾကာင့္ ရင္ပူတတ္သူမ်ား၊ ေဟာက္တက္သူမ်ားအတြက္ သင့္ ေတာ္သည့္ပံုစံျဖစ္သည္။

(၅)စစ္သား (the soldier)

လက္ႏွစ္ဖက္ေဘးခ်လ်က္ ပက္လက္အိပ္သည့္အေနအထားျဖစ္ သည္။ ပက္လက္အိပ္ျခင္းေၾကာင့္ လ်ာအေနာက္ဘက္သို႔ ေခြဝင္ကာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ ေစသျဖင့္ေဟာက္သံက်ယ္တတ္သည္

(၆)ၾကယ္ငါး (the starfish)

လက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္ လ်က္ ပက္လက္အိပ္သည္ပံုစံျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ အိပ္တတ္သူမ်ားသည္ သူတစ္ပါးေျပာစကားကို တေလး တစားနားေထာင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ပက္လက္အိပ္တတ္သူတို႔ ထံုးစံအတိုင္း ေဟာက္သံက်ယ္တတ္ သည္။

Source: MensHealth