တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲၿပီး အစိုးရထံ အဆုိျပဳ တင္ျပမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 09:00:00 AM


တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအဖြဲ႕ (NCCT)မွ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူကာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေရးဆြဲၿပီး အစိုးရထံသို႔ မၾကာမီ အဆုိျပဳ တင္ျပမည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေ၀သံုးစြဲေရး အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လုိင္ဇာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ NCCT တို႔၏ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရအား တရား၀င္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
"လုိင္ဇာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား၌ ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မွ်သာျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိခဲ့ပါ။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို NCCT အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူၿပီး ေရးဆြဲျပဳစု၍ မၾကာမီ အဆုိျပဳ တင္ျပသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။ UNFC အေနႏွင့္လည္း အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု UNFC ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အစိုးရ၏  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မူၾကမ္းတစ္ခုကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕ထံသို႔ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ဟု NCCT အဖြဲ႕မွ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။
UNFC အဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ေနာက္ဆုံးအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုိင္ဇာသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ရရွိခဲ့သည့္ လုိင္ဇာကြန္ဖရင္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တုိးတက္ခိုင္မာမႈ ရရွိခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲကို အလားအလာေကာင္း ျဖစ္သည္ဟုျမင္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။
Eleven Media Group