လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္း၊ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ စိစစ္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 08:58:00 AM

ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းျမင္ကြင္း

ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုကို ေထာက္ခံကာ ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လာေရာက္ရွင္းလင္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ရယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက "ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးပိုင္းက တင္ျပသြားတာက လွ်ပ္စ မဟာ ဗ်ဴဟာမူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ၃၀ အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ျပန္သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒဟာ ဒီေန႔ေခတ္ကာလနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိ၊ မရွိ။ ဒီအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ မူၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က တင္ျပထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းဆိုတာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ဒါလည္းေလ့လာ သုံးသပ္ရမယ့္ အေၾကာင္းကို ၀န္ႀကီးကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတဲ့ သူကေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးသြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းနဲ႔အတူ ဒီေန႔ႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်တဲ့ စီမံကိန္း တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက "ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ကာလ အတြင္းက အေရးႀကီး အဆိုအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဒီအဆိုေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားမယ္။ လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ က်ေတာ့မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ စိစစ္ၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ပါမယ္ဆိုတဲ့ တင္ျပခ်က္ကလည္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္သလို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ဒီလိုပဲ တင္ျပတယ္လို႔ မိမိအေနနဲ႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးတာက အေရးႀကီး အဆိုေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အနီးကပ္ဆုံး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာတင္ျပဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥမွာ ၀န္ႀကီးလာေရာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆိုပါ အတိုင္းပဲ လွ်ပ္စစ္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ (အိမ္သံုး) တစ္ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိအတြက္ ယခင္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ ၅၀ က်ပ္၊ အမ်ားျပည္သူ (စက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း၊ ယာယီ) တစ္ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္အထိအတြက္ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ႏွင့္ အထက္အတြက္ ၁၅၀ က်ပ္၊ အစိုးရဌာန ႐ံုးသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၅၀ က်ပ္ႏွင့္ အစိုးရဌာန စက္မႈသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၀၀ ျဖင့္ အသီးသီး ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
Eleven Media Group