သမၼတ လစာေလွ်ာ့ယူမႈ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ပုံစံျဖစ္ေနဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ သတိေပး၊ လစာကိစၥ သမၼတထံ တုိက္ရုိက္ဖုန္းေခၚခုိင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 05:23:00 PM


ဧရာ၀တီ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဥပေဒပါ သမၼတလစာ သိန္း ၅၀ ကို မခံစားဘဲ တလ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းသာ ေလွ်ာ့ယူခံစားမႈသည္ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က သတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးစဥ္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း သတိေပးေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

`` ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕လစာခံစားခြင့္ သိန္း(၅၀)ဟာ ဥပေဒ မွာပါရိွၿပီးျဖစ္ တဲ႔အတြက္ လိုက္နာရ မယ္။ အခု လို မယူ တဲ႔ အတြ က္ ဥပေဒ ကို ခ်ဳိး ေဖါက္ သလို ျဖစ္ေန ေၾကာင္း၊ သူ႕အေန နဲ႔ဒီလစာကိုယူသင့္ေၾကာင္း ၊သူ မယူ တဲ႔ အတြက္ အခု လို ဥပေဒ ကို ျပနျ္ပင္ေနရတယ္´´ ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဆုိသည္။

သမၼတက လတ္တေလာ တလ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းရယူေနသည့္အတြက္ ယင္းလစာအတုိင္း ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက သမၼတ၏ လစာ တလ ၁၅ သိန္းဟု ျပ႒ာန္းလွ်င္ သမၼတ၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပ လာသျဖင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ``သမၼတအေနျဖင့္ ဥပေဒပါ သိန္း ၅၀ လစာ ခံ စားခြင့္ ဆက္ လက္ ခံ စား မယ္၊ မခံစားဘူ း´´ ေမးျမန္းရန္ ေဒါက္ တာ ေမာင္ ေမာင္သိမ္းကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံသို႔ တုိက္ရုိက္ဖုန္း ဆက္ ေမးျမန္းခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က တလ သိန္း၅၀ မ ခံ စား လိုဘဲ လစာ ခံစား ခြင့္ သတ္ မွတ္ ခ်က္ ကို လႊတ္ေတာ္ က သာ သတ္မွတ္ ေပးရန္ ျပန္ လည္ ေျပာဆို ခဲ႔ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေပ။