ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ကြမ္းပင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 09:10:00 AM


Item Name ------- Betle Vine (ကြမ္း)
Category ---------- Raw Material
Botany Term ------ Piper bettle Linn
Species Family ---- Piperaceae

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပား တြင္စိုက္ပ်ိဳးေပါက္ေရာက္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

• အပင္

ႏြယ္ပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပင္စည္လံုး ေသးသြယ္ေျပာင္ေခ်ာ၍ အျမစ္မ်ား ထြက္ေနေသာ ဆစ္ဖုမ်ား ရွိသည္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ ဂလင္း မ်ားပါရွိသည္။ ေမႊးေသာ အနံ႔ရွိသည္။ ကြမ္းပင္တြင္ အႏုစား ၊ အလတ္စား ၊ အၾကမ္းစား ၊ အရိုင္းစား ဟူ၍ ၄ မ်ိဳးခန္႔ခြဲထားသည္။


• အရြက္

ရြက္လႊဲထြက္သည္။ ႏွလံုးပံုရွိ၍ ရြက္ထိပ္ခၽြန္ၿပီး ရြက္ရင္း ရွိ အ၀ိုက္မ်ား ညီညာသည္။ အရြက္ေပၚမ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္ေခ်ာသည္။ ရြက္ေၾကာထင္ရွား၍ ရြက္နားညီသည္။ ရြက္ၫွာရွည္၍ အလယ္တြင္ ေျမာင္းပါရွိ၏ ။

• အပြင့္

ပန္းပြင့္ အလြန္ေသးငယ္သည္။ အဖို ၊ အမ သီးသန္႔ ရွိသည္ ။ ပန္းခိုင္ မ်ားသည္ အရြက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထြက္သည္။ အဖိုပန္းခိုင္သည္ ပုိ၍ ေသးသည္ ။

• အသီး

အၫွာတံတစ္ေခ်ာင္း ပိတ္ခ်င္သီးကဲ့သို႔ စုေပါင္း၍ သီးၿပီး ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံုသ႑ာန္ရွိသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အရြက္။

• အာနိသင္

ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ကြမ္းရြက္သည္ ဖန္ ၊ ခါး ၊ ပူစပ္ေသာအရသာရွိ၏။ ႏႈတ္ကို ၿမိန္ေစ၏ ။ သလိပ္ကို ေၾကေစ၏ ။ေလကို ႏိုင္၏ ။ ထက္ျမက္၏ ။ အားကိုတိုးေစ၏ ။အဆိပ္ကို ပယ္တတ္၏ ။ ၀မ္းမီးေတာက္ေစ၏ ။ ကာမကို အားေပး၏။ ႏွလံုးကို အက်ိဳးျပဳ၏ ။ ႏွလံုး ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ စသည္ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏ ။

► အရြက္အသံုးျပဳပံု

၁။ ကြမ္းရြက္ ၫွစ္ရည္ကို ပ်ားရည္ႏွင့္ တိုက္က ကေလးမ်ား ေလပြျခင္း ၊ အစာမေၾကျခင္း ၊ ၀မ္းသြားျခင္း ၊ ဖ်ားနာျခင္းမ်ား ေပ်ာက္၏ ။
၂။ ကြမ္းရြက္ ၫွစ္ရည္ကို ႏြားႏို႔ႏွင့္ ေသာက္က မီးယပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။
၃။ ကြမ္းရြက္ ၫွစ္ရည္တြင္ ခ်င္းျပဳတ္ရည္ ႏွင့္ သိေႏၶာဆား အနည္းငယ္ထည့္ေသာက္က ပန္းနာရင္က်ပ္ ၊ ရင္ေအာင့္ ရင္ကယ္ ၊ ၾကက္ၫွာေခ်ာင္းဆိုးမ်ား ေပ်ာက္၏ ။
၄။ ကြမ္းရြက္ၫွစ္ရည္အား မ်က္စဥ္းခတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၾကက္မ်က္သင့္နာ ၊ မ်က္စိနာ ၊ မ်က္စိေရာင္ျခင္း ၊ ကိုက္ျခင္း စသည့္မ်က္စိႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏ ။
၅။ကြမ္းရြက္ကိုု နႏြင္း ႏွင့္ က်ိဳၿပီး ဆားအနည္းငယ္ ခတ္ေသာက္ က ဖ်ားနာေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။
၆။ ကြမ္းရြက္ကို မီးကင္၍ ကေလးမ်ားငယ္ထိပ္တြင္ အုန္းသီး ႏွင့္ဆြတ္ၿပီး ကပ္ေပးထားပါက ႏွာေစးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။
၇။ ကြမ္းရြက္ကို ထန္းလ်က္ ၊ ခ်င္း ၊ ဆားထည့္ျပဳတ္ေသာက္ေသာ္ အပူလြန္၍ ဖ်ားေသာ ေရာဂါေပ်ာက္၏ ။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
ကင္ဆာေရာဂါ နွင့္ က်န္းမားေရးေဆာင္းပါးမ်ား