ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 08:57:00 AM


စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အတြင္းပိုင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-Bloomberg)
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ ကုမၸဏီမ်ားက လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း စင္ကာပူ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္း၀င္မည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ေျခာက္ခုမွ ၁၀ ခုအထိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိုစံႏႈန္းမ်ား ကိုက္ညီရန္မွာ အလွမ္းကြာေ၀းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။
ျမန္မာ သူေဌးႀကီး အခ်ဳိ႕ကို ယခင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တရားမ၀င္ စီးပြားရွာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိေနျခင္းက စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ရန္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ၎တို႔၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္း႐ံုသာ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။
လက္ရွိ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမွာ Yoma Strategic Holdings ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီေျပာင္းကာ စာရင္း၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလးဆျမင့္တက္ သြားသည္ဟု သိရသည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ေျပာစရာ စေတာ့ေစ်းကြက္ မရွိဘူး။ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မရွိဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ မရွိဘူး။ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီေတြမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ရွိေပမယ့္ ေငြသားျဖစ္ႏိုင္မႈ ရင္းျမစ္မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္" ဟု Yoma ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အန္ဒ႐ူးရစ္ကတ္က ဆိုသည္။
ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ေငြရင္းလိုအပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရွိမႈမွာ ခက္ခဲသလို ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပရၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာလည္း ႀကီးျမင့္ေနသည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရာင္းသူ၀ယ္သူ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး ေရာင္း၀ယ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ စေတာ့အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သည့္ေစ်းကြက္ Over the Counter ေစ်းကြက္လည္း မရွိေသးဘဲ Myanmar Securities Exchange Center (MSEC) တြင္ စာရင္း၀င္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားပိုင္ေျပာင္းသည့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း MSEC တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။      
Eleven Media Group