ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆုံး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံပါ၀င္ဟု ထုိင္းဒုရဲခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 09:01:00 AM


ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆုံးစာရင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါ၀င္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေစခုိင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းတုိ႔ ခံေနရေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ Royal Thai Police မွ ဒုတိယ ရဲခ်ဳပ္ Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံRoyal Thai Police မွ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Hotel Yangon က်င္းပခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး အပုိင္းတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"လူကုန္ကူးမႈ သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ဳိးကေတာ့ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ဒုတိယကေတာ့ အလုပ္ေစခုိင္းဖုိ႔အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယကေတာ့ သူေတာင္းစားအျဖစ္ ေခၚၿပီးေတာ့ လူကုန္ကူးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိပ္ဆုံးကေတာ့ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လူကုန္ကူးျခင္းက ထိပ္ဆုံးက ရွိပါတယ္။ ခံရတဲ့ သားေကာင္ေတြထဲက အမ်ားဆုံးဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လာအုိႏုိင္ငံသားေတြက  ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရတာ မ်ားပါတယ္။ ထုိ႔အတူ အလုပ္ေစခုိင္းဖုိ႔အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရတာက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ မ်ားပါတယ္" ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ Royal Thai Police မွ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားထဲတြင္ တရား၀င္လာၿပီး လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ဳိး ရွိသလုိ တရားမ၀င္လာၿပီး လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ၎တုိ႔မွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခုိင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစ ခံရျခင္းတုိ႔တြင္ အမ်ားစုပါ၀င္ၿပီး သူေတာင္းစားအျဖစ္ ခုိင္းေစခံရျခင္းတုိ႔လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ တရား၀င္ လာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ လူကုန္ကူးခံရပါက ၎တုိ႔အား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသလုိ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိသည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ Royal Thai Police မွ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
Eleven Media Group