အစြယ္လိုသူက တစ္မ်ဳိး၊ တိုးတိုးေလး စားသူက တစ္ဖြဲ႔ နင္းျပားေတြပါ ခံေစေရာ့အခက္နဲ႔ ေခတ္သစ္ေသာႏုတၱရဇာတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 02:48:00 PM


‘ေဂ်ာက္’
ဦးတုိးတစ္ေယာက္ သူ၏ လက္စြဲ ေတာ္ စက္ဘီးအား ေဒါက္ျဖဳတ္လိုက္ ေသာ အသံ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္က နံနက္ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္၊ ထံုးစံအတိုင္း ဒီ အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ သူလက္ ဖက္ရည္ဆုိင္မွ ထြက္ခြာသြားစၿမဲ။ ႐ံုးဝန္ထမ္းမဟုတ္ ေသာ္လည္း ၄င္း၏ အလုပ္အတြက္ ပံုမွန္ အခ်ိန္တစ္ခုကို ၄င္းကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ လက္ စြဲေတာ္ တစ္ပတ္ႏြမ္း မိန္းမစီးဘီး ကို ခြ၍ နင္း ထြက္သြားပံုကို ၾကည့္မိရာ ေတာင့္တင္း ျပည့္ၿဖိဳးေသာ သဏၭာန္ ရွိေသးသည့္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ကို ေနာက္ မွ ေတြ႕ျမင္လိုက္ ရ၏။

ဦးတိုးသည္ နံနက္ ၆ နာရီ ဝန္း က်င္တြင္ ၄င္းေနထိုင္ရာ ေနအိမ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရွိေသာ ေရာင္နီဦး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ပံုမွန္လာထိုင္ တတ္သူျဖစ္သည္။ ခပ္မွိန္မွိန္ အေရာင္ ရွိသည့္ အက်ႌအကြက္ လက္တိုမ်ားကို အၿမဲဝတ္ဆင္တတ္သူျဖစ္ၿပီး ေဘးလြယ္ အိတ္တစ္လံုး စလြယ္သိုင္း၍ လြယ္ထား တတ္၏။
ဦးတိုး၏ အသက္မွာ ၅၈ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္း ျဖစ္မည္ ဆိုပါက သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရခါနီး သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းလည္းမဟုတ္။ သူ၏ အလုပ္မွာ သဲ၊ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ကြန္ ကရစ္မာေဆးတို႔ ေရာစပ္၍ အလ်ား ၉ ေပ၊ အနံ ၄ ေပႏွင့္ ထုထည္ ၂ ေပခြဲ ခန္႔ရွိေသာ ဘေလာ့တံုးမ်ား၊ ပညတ္ ခ်က္အရ အုတ္ဟုဆိုသည့္ အရာမ်ား ကို ျပဳလုပ္ကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ လူသား အားလံုးသံုးစြဲသည့္ေနအိမ္ဟူသည့္ အ ရာကို ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္သူ ျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ သူသည္ အတန္းပညာ မ်ား ဆည္းပူးခဲ့သည့္ ဘြဲ႕ရပညာတက္ တစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ျပန္။ ဘဝ ေပး ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္သာ ထုိအ တတ္ကို သူ တတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ သူ႔အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ စတင္၍ ပန္းရန္အလုပ္ကို စတင္သင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ လက္သမား ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ လက္သမား ဆရာဘဝသို႔ တစ္ဆင့္ကူးေျပာင္းေရာက္ ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝ မွ စတင္ကာ အားလပ္ရက္အလြန္နည္း ပါးစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ၄င္းတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားက မ်ားစြာ ျပရန္ မရွိ။


ျပစရာဆို၍ ၄င္း၏ သားသမီးသံုး ေယာက္ပညာေရးကို ဆံုးခန္းတိုင္ ၿပီး စီးေစခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ေျပာရမည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အစိုးရ မွ က်ပ္ေသာင္း ဂဏန္းခန္႔ျဖင့္ ခ်ထား ေပးခဲ့သည့္ ေပ ၄ဝ x ေပ ၆ဝ ေျမတစ္ ကြက္ကို အမည္ေပါက္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အဆိုပါ ေျမကြက္၌ သူ၏ အတတ္ျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ တုိက္ခံအိမ္ တစ္ လံုးသာ ရွိေတာ့သည္ဟု ဦးတိုးက ဆို သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူ႔ေဘာင္တြင္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ျခင္းပညာကို တက္ေျမာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၄င္း၏ ေမြးဖြားရာ ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္ေျမ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကန္ေတာင္ဟူ ေသာ ေတာရြာကေလးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ကို ၁၉၈၇ တြင္ ေျခခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္း တတ္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ အတတ္ပညာ၏   ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အေနျဖင့္ သူ၏ အိမ္သူသည္လည္း ေတာရြာေကာက္စိုက္သမ ဘဝမွ ကင္း လြတ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး သားသမီးမ်ားလည္း ၿမိဳ႕ ျပတြင္ ေနထုိင္ႏိုင္ ခဲ့သည္ဟု သူက ဆို သည္။

ယခင္ႏွင့္မတူ ပူေလၿပီ ဆယ္ေနကဲ

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဦးတုိးတို႔ ေန ထိုင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးလုိက္သည္။ ယင္း ဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာရာ၌ ဦးတိုး အပါ အဝင္ ၄င္းကဲ့သို႔ေသာ ပန္းရန္၊ လက္ သမားတို႔၏ အေရးမွာ ရတက္ မေအး စရာ ျဖစ္ေပၚလာရ၏။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပး လိုက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး   ေကာ္မတီရွိ ဌာနအသီးသီး က ဥပေဒအတြင္း မိမိတို႔ဌာနႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ နည္းဥပေဒ ထပ္မံေရးဆြဲေန သည္။ ယင္းတြင္ ရန္ကုန္ စည္ပင္ အင္ ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ ေရး ဆြဲေသာ နည္းဥပေဒ၌ ဦးတိုးကဲ့သို႔ေသာ ပန္းရန္လက္သမားတို႔အတြက္ ရတက္မ ေအးဖြယ္ ကိစၥပါဝင္လာခဲ့ျခင္းပင္   ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ တရားမဝင္ (ရန္ကုန္စည္ပင္သို႔အခြန္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ) ေဆာက္လုပ္ ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားရွိရာ ယင္း ကဲ့သုိ႔ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ စည္ပင္မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ေျမရွင္ကိုသာ တရားစြဲအေရး ယူေနေသာ္လည္း ေနာင္နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲ ၿပီးစီးခ်ိန္၌ အေ ဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သည့္ ပန္းရန္၊ လက္သမား မ်ားကိုပါ တရားစြဲအေရးယူမည္ဟု ရန္ ကုန္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အ ေဆာက္အအံု)မွ ဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္   ေဇာ္က တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ပန္းရန္၊ လက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔ဝမ္းေရး တစ္ေန႔ ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္ေခၚသူရွိရန္ ဦးစြာ ဆုေတာင္းရ မႈမ်ားရွိသည္။ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေစာ ဒကတက္ခြင့္ရရန္ အခြင့္အ ေရးမွာ လြန္စြာနည္းသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္လွ်င္ လုပ္သားမ်ား ကိုပါ တရားစြဲအေရးယူမည္ဟု ဆိုရာ တြင္ အဆုိပါ နည္းဥပေဒ အတြက္ ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ဟု ေျပာရန္ပင္ မေျပာတတ္ေလာက္ေအာင္ အံ့ၾသလြန္း ၍ ဆြံ႕အသြားသည္ဟု လက္သမားဆရာ ဦးတိုးက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္ စည္ပင္က ျပ႒ာန္းမည့္ နည္းဥပေဒအေၾကာင္း ၾကားၾကားျခင္း သူအတန္ငယ္ၾကာ တိတ္ဆိတ္သြားၿပီး ေရွ႕တြင္ အဆင္သင့္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေအး လုနီး နီးျဖစ္ေနသည့္ ေရေႏြးၾကမ္း ခြက္ကို ေကာက္ေမာ့လိုက္သည္။ ၿပီး ေတာ့ သူက ”ဒါဆို လုပ္သား ေစ်းပိုႀကီးသြား မွာ။ ဒီအလုပ္က ေမွာင္ခိုသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားၿပီေလ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အရဆို စည္ပင္ဘက္ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈေတြ ပိုမ်ားလာမယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးတာလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆံုး ထိမွာက အိမ္ ရွင္ေတြ ပိုၿပီး ကုန္က်စရိတ္ မ်ားလာလိမ့္မယ္” ဟု ေတြးဆ ေျပာျပျပန္သည္။နားလည္မႈေလာ နာလိမ့္မည္ေလာ

ဦးတိုးသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ၾကား ကာလ ၂၆ ႏွစ္အေတာအ တြင္း ရန္ကုန္၌ အေဆာက္အအံုရာေက်ာ္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္၌ စကားစျမည္ ေျပာရင္းမွ သိရွိခဲ့ရသည္။ ယင္းတြင္ ရန္ကုန္စည္ ပင္သို႔ အခြန္မေပးေဆာင္ဘဲ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းမွာ မရွိသ ေလာက္နည္းသည္ ဟုသူက ေျပာ သည္။

၄င္းသည္ ပန္းရန္၊ လက္သမား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္႐ံုအျပင္ သံခ်ည္ သံ ေကြးလုပ္ငန္းကိုပါအနည္းအက်ဥ္း တတ္ ေျမာက္သျဖင့္ ¤င္းႏွင့္ ခင္မင္းရင္းႏီွးသူ မ်ား၊ ထိုသူ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိ သူမ်ားမွ အေဆာက္အအံုျပင္ဆင္လို ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္လုိျခင္းမ်ား တြင္ ကန္ထ႐ိုက္ေခၚယူမႈမရွိဘဲ ၄င္း လက္သို႔သာ လႊဲအပ္၍   ေဆာက္လုပ္ေစ ခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မ်ားျပားသည္ဟု ဦးတုိးက ေျပာျပသည္။

ဦးတိုးေျပာသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ သို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္ဆိုသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္ အအံု)သို႔ သြားေရာက္ေပးသြင္းရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။ အေဆာက္အအံု ျပင္ဆင္ျခင္း၊တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လိုျခင္းအတြက္ သဲ၊ အုတ္၊ ေက်ာက္အစရွိသည္မ်ား ဝယ္ ယူကာ စုပံုထားပါက စည္ပင္အရာရွိမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး အိမ္ရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ဦးတိုး က သူ၏လုပ္သက္အရ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရမႈ မ်ားကို ေျပာျပသည္။

”ကြၽန္ေတာ္ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ခါ စ (၁၉၈၇) တုန္းကဆိုရင္ စည္ပင္ကို ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ေတြက ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ မတင္ရဘူး။ ဗိုလ္မွဴးအိမ္ေတြလို အိမ္ႀကီးအိမ္ေ ကာင္းေတြ ေဆာက္မွ တင္ရတယ္။ သြပ္မိုး၊ ထရံကာေတြဆို မတင္ရဘူး။ သူတို႔က ၿမိဳ႕သစ္ေတြဆို ဖံြ႕ ၿဖိဳးေအာင္ဆိုၿပီး ဒီအတုိင္းေဆာက္ခြင့္ ေပးခဲ့တာ။ အခုေနာက္ပိုင္းေ တာ့ စည္ ပင္ကုိ သြားမတင္လည္း သူတို႔ကို ေပးရ တာပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးေတြနဲ႔ နားလည္မႈ လုပ္တဲ့ သေဘာေပါ့”ဟု ဦးတိုးက ဆက္ ေျပာသည္။

ပန္းရန္ လက္သမား ဘဝသည္ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္လည္း တစ္ခါ တစ္ရံ ထိပ္တိုင္ရင္ဆိုင္ရသည့္ ဘဝမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ကိုင္သည့္ လုပ္ သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ မ်ားတြင္ ေဆးဝါးကုသစရိတ္ ေမွ်ာ္မွန္း ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေန႔စား ပန္းရန္၊ လက္သမားတို႔အတြက္မူ ယင္းေ လာက္  ပင္ အာမခံခ်က္ မရွိ။ ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံ စနစ္သာရွိသည္ဟု သိရသည္။

”ေန႔စား ပုတ္ျပတ္ေတြ အတြက္က ေတာ့ ထိခိုက္လို႔ ေဆး႐ံုတက္ရဘာရ ဆိုရင္ အိမ္ရွင္က အလြန္ဆံုးေပး တစ္ ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းေပါ့။ ကိုယ့္ဘာသာ ကုရတာေပါ့”ဟု ဦးတိုးက ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းသေဘာကို ျမင္သာေအာင္ ေျပာျပန္သည္။တရားစြဲခံရသည့္အေရးပါ ထပ္ ေဆာင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတုိ႔အျဖစ္ မွာ ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္ဆို သည္ထက္ ပင္ ဆိုးမည္ဟု ဆုိ၏။ဤသို႔ဤပံု

၄င္း၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ မိသား စု ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ရန္ ကုန္စည္ပင္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံပါက ပံုဆြဲခ ေပးေခ်ရျခင္းႏွင့္ စည္ပင္မွ ခ်ိတ္ ဆက္ေပးသည့္ ပံုဆြဲအင္ဂ်င္နီယာ ငွား ရမ္းရျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ လာရာ ေဆာက္လုပ္သူအိမ္ရွင္မ်ားက နားလည္မႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္လိုျခင္း မ်ားျပားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ စည္ပင္နယ္နိိမိတ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအံု ၁၁၅၇ လံုးႏွင့္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ ေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံု ၅၅ လံုးကို တရားစြဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္မွ သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ပါက အေဆာက္အအံု ခုိင္ခံ့မႈမရွိႏိုင္ျခင္း၊ စည္ပင္မွ သတ္မွတ္ေသာ ေျမခ်န္မ်ား ႏွင့္ ကြဲလြဲစြာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းအ တြက္ ေနာင္တြင္ အခက္ အခဲႀကံဳေတြ႕ရ ႏုိင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အျမင့္ေပ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ထားျခင္းအတြက္ ျပန္ လည္ၿဖိဳဖ်က္ရျခင္း၊ သတ္မွတ္ေလွကား မ်ား မေဆာင္ရြက္ဘဲ ျပဳလုပ္မိပါက အေရးေပၚ ကိစၥအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳႀကိဳက္လာျခင္းႏွင့္ သဘာဝ ေဘးႀကံဳ ေတြ႕ပါကၿပိဳက်ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိရာ တရားဝင္ တည္ေဆာက္ေရးကို တိုက္ တြန္းၿပီး ဌာနအေနျဖင့္လည္း အျမန္ဆံုး ပါမစ္က်ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန အ ေဆာက္အအံုမွ ဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ ေဇာ္က ေျပာသည္။

 တရားမဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအ ရင္းမွာ ေျမအမည္ေပါက္ မွန္ကန္မႈမရွိ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမအမည္ေပါက္ မွန္ ကန္မႈ မရွိသည့္   ေျမကြက္မ်ား၌ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ပါက စည္ပင္မွ သံုးထပ္အထိသာ ခြင့္ျပဳေပး ၿပီး တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားမွ ယင္းထက္ ပိုမိုတည္ေဆာက္လုိမႈမ်ား ရွိေနရာ တရားမဝင္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္ (အ ေဆာက္အအံု)ဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာ ရွိတစ္ဦးက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

   ”ပိုင္ဆိုင္မႈ မမွန္ဘဲ (ေျမအမည္ ေပါက္မွန္)နဲ႔ သူတို႔ ေဆာက္လုပ္လိုတဲ့ အထပ္ကို ေပးဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာ အေျဖရွာ ရမယ္။ ေျမကိုသာ သူတုိ႔အမည္ေပါက္မွန္ရင္ ေဆာက္ခ်င္ သေလာက္ ေဆာက္လို႔ရမယ္”ဟု ၄င္း က တရားမဝင္အေဆာက္အအံုမ်ား ပ ေပ်ာက္ေရးအတြက္ လြယ္ကူစြာ   ေျမအ မည္ေပါက္လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေရးဆုိသည့္ အေျဖကို ရွာႀကံရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပန္သည္။

ေျမယာကိစၥရပ္မွာ လြန္စြာ ႐ႈပ္ ေထြးသည့္ သေဘာရွိၿပီး လူတစ္ဦး အ မည္ေပါက္ျဖစ္ေနပါက က်န္တစ္ဦး လႊဲ ေျပာင္းရန္မွာ ခက္ခဲသည့္အတြက္ တရားမဝင္ ေဆာက္ လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ ေျမအမည္ လႊဲေျပာင္းေရးတြင္ လြယ္ကူသည့္ မူဝါဒ ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

 ”ဥပမာ လယ္ေျမေတြမွာ တစ္ ဆက္တစ္စပ္တည္း လုပ္လာတာ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ရွိတယ္။ ရပ္ကြက္က ေထာက္ခံ တယ္ဆိုရင္ သူ႔နာမည္နဲ႔ ခ်ေပးမယ္ ဒီလိုမ်ိဳးေပါ့။ က်န္ေျမေတြ လည္း ဒီလိုပဲ လုပ္သင့္တယ္”ဟု၄င္းက ဆိုသည္။

ယခင္က ပိုင္ဆိုင္မႈမမွန္ကန္ (ေျမ အမည္ေပါက္ မမွန္ကန္)ပါက အ ေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို လံုးဝ မေပးခဲ့ဘဲ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈသာ ေဆာင္ရြက္ေစခိုင္းခဲ့ရာ တရားမဝင္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္ ယင္း မူဝါဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ပုိင္ဆိုင္မႈ မမွန္ပါကလည္း သံုးထပ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ထပ္မံ၍ အမည္ေပါက္မမွန္ကန္ဘဲ မိသားစု ေန အိမ္သံုးထပ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အထပ္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ေပး မည္ဆိုပါက ေနာင္တြင္ ေျမအမည္ ေပါက္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား မွ ကန္႔ကြက္သည့္အခါ ေနထိုင္သူမ်ား အခက္အခဲ ေတြ႕ႏိုင္သျဖင့္ မိသားစုေန အိမ္သံုးထပ္ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေပး ၍ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ၄င္းတို႔၏ အခက္အခဲကို စည္ပင္အရာရွိက ေျပာျပသည္။

ေရႊသမင္ ဘယ္ကထြက္

ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အတြင္းပိုင္းမ်ား တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ လွ်င္ ရန္ကုန္စည္ပင္၏ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ မ်ားႏွင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တာ ဝန္ခံ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည္ဆိုသည္မွာလည္း တ ရားဝင္မဟုတ္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

”ဌာနက ရပ္ကြက္တြင္းေတြကို လုိက္စစ္တဲ့အခါ တရားစြဲမထားတဲ့ အမႈေပၚရင္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံကို အေရး ယူတယ္။ စစ္လိုက္လို႔ ဒါWithout ျဖစ္ ေနတယ္။ အဲဒါကို ပါမစ္လည္း မတက္ လာဘူး။ တရားလည္း စြဲမထားဘူးဆို ရင္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံကို အေရးယူတယ္။ အေရးယူမႈအပိုင္းကျဖစ္ပြားမႈ အႀကီးအ ေသးေပၚ မူတည္တာေပါ့။ တစ္လံုးလား၊ ႏွစ္လံုးလား ဒါတကယ္သိရဲ႕သားနဲ႔ ၿမိဳ႕ နယ္တာဝန္ခံက အေရးမယူထားတာ လားဆိုတာကို ၾကည့္ရတာေပါ့”ဟု စည္ပင္အရာရွိက ဆိုသည္။

 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ တာ ဝန္ခံမ်ားက ၄င္းတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အ ေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈကို အေရး ယူမႈ မရွိခဲ့သျဖင့္ ¤င္းတို႔အားဌာနမွ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈေ ပါင္း ၁ဝ မႈခန္႔ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္မွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံမ်ားအား အေရး ယူရာတြင္ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း တရားမဝင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ပြားမႈ အနည္း၊ အ မ်ားေပၚ မူတည္ကာ ရာထူးခ်ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ နယ္ေျပာင္းေရႊ ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု အထက္ပါ စည္ပင္အရာရွိက ဆက္ ေျပာသည္။

”ၿမိဳ႕နယ္ဆိုတာကလည္း ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံတစ္ေယာက္က အကုန္လံုး ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္သြားရတာ။ တစ္ပတ္ကို တစ္ရပ္ကြက္ေလာက္သြား မွ ေရာက္တာေ လ။ ဒါေပမဲ့ လမ္းမႀကီးေတြ ေပၚမွာ Without ေဆာက္တာ မသိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဒါသူညာတာေပါ့”ဟု ၄င္း က သံုးသပ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ ပုံလွ်င္ မသိမရွိသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ အေနျဖင့္ တရားမဝင္ အေဆာက္အအံု မ်ား တည္ေ ဆာက္ၿပီးမွ တရားစြဲသည္ဆို သည့္အေပၚ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈ မ်ားရွိေနသည့္အေပၚ အထက္ပါ စည္ပင္အရာရွိက ”မသိဘူးဆိုတာ မရွိ ဘူး မွန္တယ္။ တရားမဝင္ ေ ဆာက္တာ ကို တာဝန္ခံက သိၿပီး အေရးမယူရင္ သူ႔ကို ငါတို႔က အေရးယူတယ္”ဟု ခပ္ ျပတ္ျပတ္ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ား အား ၾကားပြဲစားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

”တခ်ိဳ႕ အိမ္ရွင္ေတြက ၿမိဳ႕နယ္ခံ ေတြကို အကူအညီေတာင္းတာရွိတယ္။ ဌာနကို တင္ေပးဖို႔။ အဲဒီလို လုပ္မိရင္ ကိုယ္က ပိုက္ဆံယူူၿပီး လုပ္တယ္ျဖစ္ မယ္။ ဒီေတာ့ သူတို ႔ကို ၾကားပြဲစားမလုပ္ ေပးဖို႔ မွာထားတယ္”ဟု စည္ပင္အရာရွိ က ဆက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ ေရးဆြဲရန္ ေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ ႐ံုးသို႔ တင္ျပထားသည့္ နည္းဥပေဒ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အ တြင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္ အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းကို စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိပါက ေကာ္ မတီမွ ေဆာက္လုပ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းရန္ ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။

ရပ္ဆိုင္းေစခိုင္းသည္ကို မလုိက္ နာဘဲ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ပါက က်ဴးလြန္သူႏွင့္ အားေပးကူညီသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုတြင္ သတိေပးစာ ခ်ိတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ပါရွိသည္။

နည္းဥပေဒအရ ေကာ္မတီမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို လုိက္နာျခင္း မရွိဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖ်က္ သိမ္း ဖယ္ရွားရွင္း လင္းေရး အဖြဲ႕သည္ မလိုက္နာသူထံ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ အေၾကာင္းၾကား မည္ျဖစ္သည္။

ဖ်က္သိမ္းရွင္းလင္းမည့္ ေနာက္ ဆံုး သတ္မွတ္ေန႔ရက္မတုိင္မီ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေသးပါက တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္ ျပကာ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္း အသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းခံၿပီး ယင္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ ကာ၄င္းတုိ႔ ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ပါ တည္း သယ္ေဆာင္ထြက္ခြာရန္ အသံ ခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ သတိေပးေၾကညာ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သတိေပးၾကညာေသာ္လည္း ျငင္း ဆန္မႈ ျပဳလုပ္ပါက ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕က ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသူမ်ားကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းမည္ဟု ပါရွိသည္။

 တရားမဝင္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ပါက က်ဴးလြန္သူအျပင္ အားေပးကူညီသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုမည္ ဟု ဆိုျခင္းတြင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ လုပ္ေသာ ေျမရွင္၊   ေျမရွင္မွ ငွားရမ္းေသာ ကန္ထ႐ိုက္၊ လက္သမား ႏွင့္ ပန္းရန္လုပ္သားမ်ားကိုပါ အေရးယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါ စည္ပင္ အရာရွိက ရွင္းျပသည္။

နင္းျပားသာရွိ၍ နင္းေဖာင္းမရွိ

အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပန္းရန္လုပ္သားဦးေသာင္းထြန္းက ”ဒါ က ၾ<ြကက္မႏိုင္ က်ီမီး႐ိႈ႕တဲ့ လုပ္ရပ္ပဲ”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

  ၄င္းအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လုပ္ခ က်ပ္ ၄ဝဝဝ သာရရွိသျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တရား စြဲဆိုခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ပါကလည္း ေျဖရွင္းတတ္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

 ”ကန္ထ႐ိုက္ပဲ ရွင္းေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္ တို႔က ဘာနဲ႔ ရွင္းမတုံး။ ေငြလည္း မရွိဘူး။  မသိေတာ့ဘူးဗ်ာ”ဟု မည္သို႔ မည္ပံု ေျဖရွင္းရမည္ကို မစဥ္းစားတတ္ ေတာ့သျဖင့္ စိတ္႐ႈပ္သြား ပံုျဖင့္ ေျပာ သည္။

ဦးေသာင္းထြန္းကဲ့သို႔ပင္ ပန္းရန္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၿပီး ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူ ကိုမ်ိဳးမင္းက လည္း လက္ရွိ စည္ပင္မွ ေရးဆြဲေနသည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေစာင္ တစ္ခုတြင္ ဖတ္လိုက္ရသျဖင့္ သိသည္ ဟု ဆိုသည္။ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ နားလည္ ျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဟု ေျပာသည္။

”တရားစြဲမယ္ဆိုရင္လည္း ေထာင္ က်႐ံုေပါ့”ဟု ေျပာကာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စားမ်ား ျဖစ္၍ ႀကံဳ လာသည့္ေဘး ေျပးၾကည့္႐ံုသာ ရွိေတာ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးမ်ိဳးမင္းကဲ့သို႔ပင္ ပန္းရန္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အ ရြယ္ ဦးသန္းလွက လုပ္သားမ်ားအထိ တရားစြဲ အေရးယူမည့္ဥပေဒႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ”ဒါေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ အကုန္ဒုကၡျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ ဒီအလုပ္က တစ္ေန႔လုပ္တစ္ေန႔စား။ အဲဒီလိုသာ အေရးယူ ဖမ္းမယ္ဆို အကုန္ငတ္ကုန္ မွာ။ ကိုယ္ကေတာ့ အလုပ္ဆို ဝင္လုပ္ မွာေလ။ သမာအာဇီဝပဲ။ တရားဝင္ တင္မတင္ ဘယ္သိမွာတုံး။ ထမင္းစား ဖို႔ေငြရဖို႔က အဓိကေလ”ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းအေနျဖင့္ ထိုသတင္း စကားၾကားရသည့္အတြက္ အနည္းငယ္ ထိတ္လန္႔သြားသည္ကိုေတာ့ ႐ိုးသားစြာ ဝန္ခံသည္။
”ေနာက္ဆို ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ ေဆာက္ေနတာျမင္လုိ႔ ဝင္လုပ္မယ္လို႔ ေတြးရင္ လုိင္စင္ရလား၊ ဘယ္ႏွစ္ထပ္ ေဆာက္မွာလဲ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘယ္သူ လဲဆိုတာ ဆိုင္းဘုတ္ကို အရင္ရွာမွ ျဖစ္ ေတာ့မယ္”ဟု ရယ္ေမာသေယာင္ေျပာ ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ သည့္ မ်က္ႏွာထားမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။
ပန္းရန္၊ လက္သမားမ်ားအထိ အေရးယူမည့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သူ မျမင့္ျမင့္ေငြ (အမည္လႊဲ)က ”ဒီဥပေဒ တင္လိုက္တဲ့ သေဘာက ပါမစ္ မရွိဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ မေခၚဘဲ ပန္းရန္၊ လက္သမားေတြနဲ႔တင္ ၿပီးလိုက္တဲ့ ရပ္ကြက္အတြင္းက အ ေဆာက္အအံုေဆာက္တာေတြကို ထိန္း ဖို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ေ ပး သည္။

တရားမဝင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ စည္ပင္မွ လိုင္စင္ရယူထားမႈမရွိသည့္ အင္ဂ်င္နီ ယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုလည္း ထိန္း သိမ္းလိုျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္မွ အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာလုိင္စင္၊ အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ လိုင္စင္၊ ပံုဆြဲ အင္ဂ်င္ နီယာ လိုင္စင္၊ အငယ္တန္း ကန္ထ႐ိုက္ လိုင္စင္ႏွင့္ အႀကီးတန္း ကန္ထ႐ိုက္လိုင္ စင္မ်ားကို ခ်ထားေပးၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ခ် ထားေပးျခင္းမွာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ စည္ပင္ လိုင္စင္ ရယူထားသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစ လုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

”လုိင္စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာေတြက အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မယ့္ စည္ ပင္ဥပေဒေတြကို သိတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔န႔ဲ လုပ္ရင္ ပါမစ္တင္တဲ့အခါ လြဲ ေခ်ာ္မႈနည္းတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။
စည္ပင္မွ လုိင္စင္ရယူထားသည့္ အႀကီးတန္း ကန္ထ႐ိုက္တစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္စည္ပင္ အေဆာက္အအံုဌာနသို႔ စေပၚေငြ က်ပ္သိန္းငါးရာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ လိုင္စင္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေပးသြင္းရသည္။ အ ငယ္တန္းကန္ထ႐ိုက္တစ္ဦးသည္ စေပၚေငြ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ လိုင္စင္ေၾကး က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေ သာင္း ေပးသြင္းထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ တရားမဝင္ အ ေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ခိုင္ခံ့မႈရွိ၊ မရွိ အာမခံႏုိင္ေရး ခက္ခဲသည္ဟု ရန္ကုန္ စည္ပင္က ဆိုေသာ္ လည္း တရားဝင္ အင္ဂ်င္နီယာလိုင္စင္ရယူၿပီး ကန္ထ ႐ိုက္အလုပ္ပါ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးဝင္း(အမည္လႊဲ)က ”တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ တစ္ခါတေလ ကိုယ္လက္ မွတ္ထုိးေပးလိုက္တဲ့ တိုက္ကို ျမင္ ေတာင္ မျမင္ဖူးလိုက္ဘူး။ ၿပီးသာၿပီး သြားတာ”ဟု ေျပာသည္။

အခြန္အခမ်ား ပိုမိုရရွိေရး သို႔မ ဟုတ္ လုိင္စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ကန္ ထ႐ိုက္မ်ား အလုပ္ရရွိေရး သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား ခိုင္ခံ့ေရး အစရွိေသာ မည္သို႔ေသာ အ ေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ ေရးဆြဲေသာ နည္း ဥပေဒတြင္ ေအာက္ေျခလူတန္း စားျဖစ္ ေသာ လက္သမား၊ပန္းရန္ လုပ္သားမ်ား ကိုပါ အေရးယူမည္ဟု ဆုိသည့္အေပၚ ပန္းရန္လုပ္သား ကိုမ်ိဳးမင္းက-
”ဒါႀကီးက ၾကမ္းတယ္ဗ်ာ”ဟုသာ ႐ိုးရွင္းစြာသံုးသပ္ခ်က္ ေပးလုိက္ပါေတာ့ သည္။

 ဦးကေတာ့ ထုိဥပေဒႏွင့္ ေနာက္ ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခ အေနကို ဤသို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။   ေနာင္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ အထပ္ အနိမ့္အျမင့္ ႀကီးငယ္မေရြး ရန္ကုန္စည္ပင္ အ ေဆာက္အအံုဌာနသို႔ တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ ရယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲ ေဆာက္ လုပ္လွ်င္ေဆာက္လုပ္သူ ပန္းရန္၊ လက္ သမားမ်ားပါ အေရးယူမည္ဆုိပါက အ ေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္သည့္ အိမ္ ရွင္သာမကဘဲ ပန္းရန္၊ လက္သမားမ်ား ပါၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အေျခ အေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ၄င္း က ဆိုသည္။

”လက္သမား ပန္းရန္ေတြပါ စည္ ပင္ကို လာဘ္ထိုးရေတာ့မယ္။ အခန္႔ မသင့္ရင္ လူသတ္မႈေတြပါ ျဖစ္လာႏိုင္ စရာရွိတယ္။ ဘယ္ပန္းရန္သမားက စည္ပင္အရာရွိကို ႐ိုက္လိုက္လို႔ ဒါေတြ ၾကားလာရႏိုင္တယ္”ဟု ဦးတုိးက ေျပာ သည္။

ေဝမာထြန္း၊ သုတလင္း

Popular Myanmar News Journal