ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္တြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ခြဲျခားေခၚယူေနျခင္းမွာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာမႈ မရွိျခင္းဟု အမ်ဳိးသမီး လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 09:01:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္တြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ခြဲျခားေခၚယူေနျခင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာမႈ မရွိျခင္းဟု အမ်ဳိးသမီး လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိ တကၠသိုလ္ အမ်ားစု၏ ၀င္ခြင့္ေခၚယူမႈတြင္ က်ား၊ မ အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေခၚယူေနျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး မရရွိေသးျခင္းကို ျပသေၾကာင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက ေျပာၾကားသည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လံုး၀မရွိေစရဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပညာေရးဘက္မွာဆိုရင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လို႔ ဒီတကၠသိုလ္ မတက္ရဘူး။ ဒီအလုပ္အကိုင္ကို မေရြးခ်ယ္ရဘူး ဆိုတာေတြက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို တိုက္႐ိုက္ခြဲျခား ဆက္ဆံလိုက္တာပါပဲ။ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေပမယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းကို ႏိုင္ငံအစိုးရ အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ လိုက္နာျခင္း မရွိေသးပါဘူး" ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ အမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသား၀င္ခြင့္ အမွတ္ထက္ အမ်ဳိးသမီး ၀င္ခြင့္အမွတ္မ်ားမွာ ပိုမိုျမင့္မားထားျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ မျပဳထားျခင္း တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေျပာၾကားသည္။
"အခု တကၠသိုလ္ေတြမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီး လံုး၀တက္လို႔ မရႏိုင္တဲ့ တကၠသိုလ္ရွိတယ္။ အမ်ဳိးသား တက္လို႔မရတဲ့ တကၠသိုလ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ အမွတ္မွာဆိုရင္လည္း အမ်ဳိးသမီး ၀င္ရခက္ခဲေအာင္ အမွတ္ ၂၀ ေလာက္ ျမႇင့္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ ေျခာက္ခုေလာက္ ရွိတယ္။ အမ်ဳိးသား ၀င္ရခက္ခဲေအာင္ အရမ္းအမွတ္ျမႇင့္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ မရွိဘူး။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေနရာသိပ္မေပးခ်င္တာေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သိပ္မေပးခ်င္တာေတြကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ ဒါဟာ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံရတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္" ဟု အခရာ အမ်ဳိးသမီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္သူ ေဒၚထားထားက ဆိုသည္။
အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက ပူးေပါင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group