ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေနသည့္ ရန္ကုန္အတြက္ ယာဥ္မရပ္ရေနရာ ၂ဝ ထပ္မံထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 05:03:00 PM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား စြာျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ ယာဥ္မရပ္ရမည့္ လမ္း ၂၆ လမ္း သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္လအၾကာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ထပ္မံ၍ ယာဥ္မရပ္ရ ေနရာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက စက္တင္ ဘာလ ၁ဝ ရက္ ေန႔၌ ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီ လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ အင္းလ်ားလမ္း လွည္း တန္းလမ္းႏွင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းအပါအ ဝင္ ၂၆ လမ္းကို ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ႏွင့္ အငွားယာဥ္ မ်ား မရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ရပ္တင္ထြက္စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အထက္ပါလမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္မ်ား၊ ရပ္ တန္႔ပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ အေရးယူ သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ အထိ
ယာဥ္ရပ္တန္႔မႈမ်ားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ယင္းအေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထပ္မံ၍ ယာဥ္မရပ္ရနယ္ေျမ ၂ဝ သတ္မွတ္ကာ ေၾကညာခ်က္ထပ္မံထုတ္ျပန္သည္။ေၾကညာခ်က္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ သတ္မွတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္တန္႔ပါ က ရပ္နားယာဥ္ အားဆြဲယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ယာဥ္မရပ္ရ ေနရာ ၂ဝ မွာ ေထာက္ၾကန္႔လမ္းဆံုမွ ျပည္လမ္းအတိုင္း ယင္းမွ ဘုန္းႀကီး လမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းဆံုအထိ၊ အင္း စိန္ဘူတာ႐ံုလမ္းႏွင့္ အင္းစိန္လမ္းဆံုမွ အင္းစိန္လမ္းအတိုင္း လွည္းတန္းလမ္းဆံုအထိ၊ ေအာက္ မဂၤလာဒံုလမ္းႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုမွ ဘုရင့္ ေနာင္လမ္းအတိုင္း၊ သမိုင္းဘူတာ႐ံုလမ္း၊ ရြာမ ေက်ာင္းလမ္း၊ ယင္းမွ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းအတိုင္း လွည္းတန္းလမ္းႏွင့္ နာနတ္ေတာလမ္းဆံုအထိ၊ အင္းစိန္ပန္းၿခံမွ ဗဟိုလမ္းအတိုင္း သမိုင္းဘူတာ ႐ံုလမ္းဆံု၊ ပါရမီလမ္းဆံု၊ အုတ္က်င္းဘူတာ႐ံုလမ္း ဆံု၊ ယင္းမွ ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ ဗဟိုလမ္းအတိုင္း ဟံသာဝတီလမ္းအထိ၊
ျပည္လမ္းႏွင့္မင္းဓမၼလမ္း ဆံုမွ မင္းဓမၼလမ္းအတိုင္း ပါရမီလမ္းဆံုအထိ၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းဆံုမွ အင္းလ်ားလမ္းအတိုင္း ဓမၼေစတီလမ္းအထိ၊ ကြၽန္းေတာ လမ္းႏွင့္ နာနတ္ေတာလမ္းဆံုမွ ကြၽန္းေတာလမ္း အတိုင္း ဟံသာဝတီလမ္းအထိ၊ ဟံသာဝတီအဝိုင္း မွဦးဝိစာရလမ္းအတိုင္း ဓမၼေစတီလမ္းဆံု၊ ဦးဝိ စာရအဝိုင္း ယင္းမွေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းအထိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ေရႊဘံုသာလမ္းဆံုမွ ေရႊဘံုသာလမ္းအတိုင္း ကမ္းနားလမ္းအထိ၊ ကန္ ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းဆံုမွ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ယင္းမွ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းအတိုင္းကမ္းနားလမ္းအထိ၊ ကန္ရိပ္သာ လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းဆံုမွ သိမ္ျဖဴလမ္းအတိုင္း ကမ္းနားလမ္းအထိ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝဘာဂီလမ္းႏွင့္ သုဓမၼာလမ္းဆံု(၆ ေကြ႕ ေဝ ဇယႏၲာလမ္းအနီး)မွ သုဓမၼာလမ္းအတိုင္း၊ ၎မွ ေဝဇယႏၲာလမ္းအတိုင္း
ဧရာဝဏ္လမ္းသုဝဏၰတံ တားအထိ၊ ၎မွ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ၎မွ မင္းနႏၵာလမ္း ယမံုနာလမ္းႏွင့္ မင္းနႏၵာ လမ္းဆံုအထိ၊

၎မွ မင္းနႏၵာလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ တံတားမွ ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္း ေအာက္ပုဇြန္ ေတာင္လမ္းဆံုအထိ၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္းဆံု(ျပည္ေထာင္စုခံုးေက်ာ္ တံတား)မွ သံသုမာလမ္းအတိုင္း သမိန္ဗရမ္း လမ္းဆံု(ၾကက္ဘဲေစ်း) ေရွ႕အထိ၊ သမိန္ဗရမ္း လမ္းႏွင့္ သံသုမာလမ္းဆံု(ၾကက္ဘဲေစ်း) ေရွ႕မွ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းအတိုင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းဆံု၊ ၎မွ ေအာက္ ပုဇြန္ေတာင္ ေတာင္လမ္းအတိုင္း သန္လ်က္စြန္း အထိ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီလမ္းႏွင့္ သံသုမာလမ္းဆံုမွ သံသုမာလမ္းအတိုင္း ေလး ေထာင့္ကန္လမ္းဆံု(ျပည္ေထာင္စုခံုးေက်ာ္တံ တား)၊ ၎မွ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းအတိုင္း အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ၎မွ
အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ ကြင္းလမ္းအတိုင္း တာေမြမီးပြိဳင့္၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း ႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းလမ္းဆံုအထိ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၃ လမ္းမႀကီးႏွင့္ ခေရပင္လမ္းဆံုမွ ခေရ ပင္လမ္းအတိုင္း၊ ျပည္လမ္းဆံု၊ ေအာင္မဂၤလာ လမ္းဆံုမွတစ္ဆင့္ ေရႊျပည္သာတံတားအထိ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ လမ္းသစ္လမ္းဆံု မွ လမ္းသစ္လမ္းအတိုင္း(အာလိန္ငါးဆင့္လမ္း) ဗဟိုလမ္းဆံု၊ ၎မွလိႈင္ျမစ္လမ္းအတိုင္း ေအာင္ ေဇယ်တံတားအထိ၊ မရမ္းကုန္း (၈)မိုင္လမ္းဆံုမွ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းအတိုင္း၊ ၎မွ ကိုယ့္မင္း
ကိုယ့္ခ်င္းလမ္းႏွင့္ နႏၵဝန္လမ္းဆံုအထိ ၎မွ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းလမ္း၊ ဦးေထာင္ ဘိုအဝိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ ၎မွ အလံျပဘုရားလမ္းအတိုင္း ဆူးေလဘုရားလမ္း ႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းဆံုအထိ၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းမွ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္း၊ ၎မွ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ မင္းေခါင္လမ္းဆံုအထိတို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလမ္းမ်ားအျပင္ က်န္ရွိေသာလမ္း မ်ားအားလည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ယာဥ္ရပ္ နားျခင္းကို ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၄ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအစီးေရ၏တစ္ဝက္ မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိသည္။

ေဝမာထြန္း
Popular Myanmar News Journal