ၿမိတ္ခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၄၇ ရြာသုိ႔ အေပါ့စား မီးသတ္စက္ မ်ားအား ပံ့ပုိးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/06/2013 07:11:00 PM


ေက်းလက္ေဒသမီးေဘး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔၏ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြျဖင္ အေပါ့စား မီးသတ္စက္မ်ားအား ့ ၿမိတ္ခရိုင္ အတြင္းရိွ ေက်းရြာ(၄၇)ရြာ အတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ (၁၁)လံုး၊ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြက္(၁၅)လံုး၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အတြက္(၈)လံုး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ (၉)လံုး၊ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ အတြက္(၄)လံုး၊ ခရိုင္အတြင္းရိွၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ စခန္း(၄)ခုအတြက္စခန္းတစ္ခု လွ်င္(၂)လံုးစီစုစုေပါင္း (၅၅)လံုးကို ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။

အဆိုပါအေပါ့စား မီးသတ္စက္ အမ်ဳိးအစားမွာဓာတ္ဆီေလာင္စာ အသံုးျပဳသည့္ KENBO အမ်ဳိးအစား ႏွင့္ KEMAGE အမ်ဳိးအစားမ်ား  ျဖစ္ၿပီး မီးသတ္စက္တစ္လံုးစီတြင္ ေရစုပ္ပိုက္အရွည္(၂၅)ေပ၊ ေရပက္ပိုက္ အရွည္(၆၀)ေပ၊ ေရပက္ ပိုက္ေခါင္းတစ္လံုး ပါရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ