တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူအား အေရးယူမည္မဟုတ္ဟု ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/06/2013 12:42:00 PM


တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူ အား အေရးယူမည္မဟုတ္ဘဲ တည့္မတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျ ပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာ သည္။

”ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား အေရးယူမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ စိစစ္ ၿပီးေတာ့မွ မျဖစ္လည္း တည့္ေပးလုိက္ တာ မ်ိဳးပါ။ ဖမ္းၿပီး အေရးယူတဲ့ ကိစၥက မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်” ဟု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူ ဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာ သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ဝင္းက ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း ကို ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိမရွိ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဝန္ထမ္း မ်ားအား ထုတ္ႏုတ္ ေရြးခ်ယ္ ကာ မႏၲ ေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေ နၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းအစီအစဥ္ကို ဇန္နဝါရီလ အတြင္းက ေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဆန္းကစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ စိစစ္ မႈ တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား သာမက တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ သူမ်ားကို ထုတ္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားပံုစံ ၁ဝ ႏွင့္ ဧည့္ စာရင္းမ်ားကို တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးေန ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိ သည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား မ်ား ေတြ႕ ရွိပါက လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္းအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏိုင္ငံသားကတ္ ျပား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါသြားတဲ့ လူရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသားကတ္ ျပားမွာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေျမေပၚမွာ အေျချပဳေပးတာရွိ တယ္။ ေသြးေပၚမွာ အေျချပဳၿပီးေပးတာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံက ေသြးေပၚမွာမူတည္ၿပီးအေျချပဳၿပီးေပးတာ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာဆိုရင္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါးႏွစ္ ေနရင္ ႏိုင္ငံ သားေပးလုိက္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေသြးေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေပးတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားနဲ႔ ေသြးမေႏွာဘဲ ဘယ္လိုမွ ႏိုင္ငံ သားေပးလို႔မရ ဘူး။ ေသြးေႏွာရင္ တတိ ယမ်ိဳးဆက္က်ရင္ တ႐ုတ္ေပမယ့္ လည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားတယ္”ဟု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ သန္းေခါင္စာရင္း မ်ားကို ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ တုိင္း ရင္းသား ဘာသာ စကားကြၽမ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထည့္သြင္းေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဖိုးလျပည္႕
Popular Myanmar News Journal