တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/16/2014 01:14:00 PM


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိခဲ့ေၾကာင္း စာေမးပြဲစတင္ေျဖဆိုရသည့္ ျမန္မာစာေန႔မွ သခ်ၤာေန႔အထိ စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရမွာ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းသူ ၃၅ ဦး၊ ဆြံ႔အနား မၾကားသူ ၁၂ ဦး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ ၅၂ ဦး ၊ျမ၀တီနယ္စပ္ေဒသတြင္ ေျဖဆိုသူ ၁၃၉ ဦး အပါအ၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ဦးေရ ၅၈၈၆၁၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲစတင္ေျဖဆိုသည့္ ျမန္မာစာေန႔၌ စာရင္းရွိ ဦးေရအနက္ ၅၄၁၈၁၀ ဦး၊ အဂၤလိပ္စာေန႔၌ ၅၄၀၈၀၃ ဦး၊ သခ်ာၤေန႔၌ ၅၄၀၃၃၂ ဦး ရွိခဲ့သည္။
“စာေမးပြဲစေျဖတဲ့ ျမန္မာစာေန႔မွာက စာရင္းရွိ ဦးေရထက္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ ေျဖဆိုဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေန႔မွာက တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထပ္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ တတိယေန႔မွာက ဒုတိယေန႔ထက္ ေလးရာေက်ာ္ ထပ္မံပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမေန႔မွာ မေျဖႏုိင္ၾကတဲ့သူေတြက ဒုတိယေန႔ကို ထပ္မေျဖၾကေတာ့ဘူး။ ဒုတိယေန႔မွာ မေျဖႏုိင္တဲ့သူေတြကလည္း ဒီလိုပဲ တတိယေန႔မွာ ထပ္မေျဖၾကေတာ့ဘူး”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ အမ်ားစုစာေမးပြဲေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ေန႔တြင္လည္း ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group